Uu

 • ucuz ucız
 • ucuza almak ucız guretene
 • ucuzlamak ucız biyen
 • ucuzlatmak ucız kerdene
 • ucuzluk ucızên
 • sare (çoğ. sari) m, ser (i) n, ~ vermek jil daene
 • uçak theyyara (çoğ. theyyari) m
 • uçarı hophopık, bêbınge, har biyaye
 • uçkur doxin (i) m
 • uçuş fır n
 • uçma fırdayıs n
 • uçmak fırdaene, uçurmak fır kerdene, uçurtmak fır kerdnaene
 • uçsuz bêşınor
 • uçucu puxurın
 • uçuçböceği xalofır (çoğ. xalêfıri) n
 • uçuk pusıge (çoğ. pusıgi) m
 • uçuklamak pusıge veciyaene
 • uçurum yar, sımser (i) n
 • ufacık qıckêk
 • ufak qıc
 • ufak para pero hurdi (çoğ. perê hurdi) n, ~ qıc
 • ufalamak 1. (masaj, okşama) miştene, mişt kerdene; 2. (parçalamak) hurdi kerdene
 • ufalatmak 1. (masaj, okşama) mişt kerdnaene, 2. (parçalamak) hurdi kerd daene
 • ufalmak qıc biyene, hurdi ~; ufaltmak qıc kerdene, hurdi kerdene
 • uflamak of ontene, of puf kerdene
 • ufuk menzilê çimi n
 • uğramak lêwe şiyene, diar (diyar) kerdene
 • uğraş kar (i) n, gure (çoğ. guri) n
 • uğraşı karê xeceliyen n, gure ~
 • uğraşmak kar (gure) kerdene, xeceliyaene
 • uğraştırmak kar (gure) kerd daene, xecelnaene
 • uğuldamak wıngayıs, gurayıs
 • uğuldamak wıngaene, guraene
 • uğultu wıng (çoğ. wıngi) n, gur
 • uğur oğır (i) n
 • uğurböceği bkz uçuçböceği
 • uğurlama oğır kerdên, raê ~
 • uğurlamak oğır kerdene, raê ~
 • uğurlu oğırın
 • ulak xeberdar
 • ulama pıra kerdên, pıra naên, derg kedên
 • ulamak pıra kerdene, pıra naene, derg kedene
 • ulan ero, (kadınlar için) erê
 • ulaşmak reşten, cıreşten
 • ulaştırmak reştnaene, cıreştnaene
 • ulu pil, gırs, berz
 • uluma laweni
 • ulumak lawaene
 • ulus mıslet, xelğ (i) n
 • uluslararası mavenê mısleto
 • umar guman (i) n
 • ummak guman kerdene
 • umur talas (i) n
 • umursamak talas kerdene
 • umursamaz talas nêker(e m) n
 • umursamazlık talas nêkerdene
 • umut bkz ümit
 • un ardi m, ~lu ardın
 • unlamak ardın kerdene
 • unutkan xo vira kerdoğ(e m) n (Unutkan olmuş çıkmışım – Biyo xo vira kerdoğ veciyo)
 • unutkanlık xo vira kerdên (Yaşlılıkta unutkanlık bizim de başımıza gelir – Khokımen de xo vira kerdên yena sarê ma ki ser)  
 •  unutma xo vira kerdis
 • unutmak xo vira kerdene
 • unutturmak vira kerdnaene
 • urgan kındır n
 • usanç bêzar (i) n
 • usandırma bêzar kerdıs
 • usandırmak bêzar kerdene
 • usanma bêzar biyayıs, dest de mendis, yaxê xo nêguretis
 • usanmak bêzar biyene, dest de mendene, yaxê xo nêguretene
 • uslanma baqıl biyayıs
 • uslanmak baqıl biyene, bêweng vındene
 • uslu gıran, sefıl, baqıl, bêweng
 • usta hosta n, hostiye m; ~başı serhosta n, serhostiye m
 • ustalaşmak hostayên musaene
 • usta olmak hosta biyene
 • ustura wıstıre (çoğ. wıstıri) n, ustıra
 • usturuplu ebê usıl (wısıl)
 • usul 1. (tarz) usıl, wısıl (i), qeyde (çoğ. qeydi) n; ~süz bêwısıl
 • usul 2. (hareket hali) gıran, bêweng
 • usul usul gıran gıran
 • usulca bêweng (sessiz), gıraniye ra (yavaştan), gıran (yavaş)
 • uşak, aile/hane çobanı odağ(e m) n, ~lık odağên
 • uşak olarak çalışmak odağên kerdene, odağ biyene
 • utanç serm (i) n
 • utandırmak sermnaene (Oğlunu utandırdın – Tu lace xo sermna.)
 • utangaç sermok(e m) n
 • utangaçlık sermayen, sermnayen
 • utanmak sermaene, serm kerdene
 • utanmaz bêserm, bêri
 • uyandırmak hesar kerdene, hasar ~, hewn ra berz kerdene
 • uyanık 1. (uyanmış) hesar, hasar; ~lık hesarên
 • uyanık 2. (mecaz) bkz kurnaz
 • uyanık durmak hasar vındaene
 • uyanış hesar biyen
 • uyanma hesar biyayıs
 • uyanmak hesar biyene
 • uyarı tême (çoğ. têmi) n
 • uyarılma tême biyayıs
 • uyarılmak tême biyene
 • uyarma tême kerdıs
 • uyarmak tême kerdene
 • uydu satalit (i) n
 • uydurma (smb) bkz yalan
 • uygulama ca ardên, ~ ardıs
 • uygulamak ca ardene
 • uygulatma ca ardnayıs
 • uygulatmak ca ardnaene
 • uygun mınasıb
 • uygun bulmak mınasıb vinitene
 • uygun görmek mınasıb diene
 • uygun olmak mınasıb) biyene, , ~ olmamak mınasıb nêbiyene
 • uygunluk mınasıbên, uygunsuzluk mınasıb nêbiyên
 • uyku hewn (i) n
 • uykulu hewnın, uykusuz bêhewn
 • uykusu ağır olmak hewn xo gıran biyene
 • uyuklamak vınaene
 • uyumak hewn kewtene, rakewtene, rakutene; uyumamak ranêkewtene, hewn nêkewtene
 • uyutmak hewn kerdene; uyutmamak hewn kewten nêverdaene, rakewtên nêverdaene;
 • uyuyakalmak hewn de menden
 • uyluk qoro çoren n (çoğ. gorê coran); ~ kemiği astıqê gorê cor
 • uyum omiş (i) n
 • uyma omişbiyen, uyumsuzluk omiş nêbiyen
 • uymak omişbiyene
 • uyruk doulet kêseni m
 • uysal sefıl, terbiyaye
 •  uysallaşma sefıl biyayıs, ~ vındayıs, terbiya guretis
 • uysallaşmak sefıl biyene, ~ vındaene, terbiya guretene
 • uysallık sefılên, ~ vındên, terbiyên
 • uyuşma bêhês mendis, phuç biyayıs, pud ~
 • uyuşmak bêhês mendene, phuç biyene, pud ~, xafıl ~
 • uyuşturmak bêhês verdene, phuç kerdene, pud ~; (bayıltmak) bolmış kerdene, (uyutmak) hewn kerdene,
 • uyuşuk phuç, pud, bêhês, xafıl
 • uyuz (hastalık) gêr (i) n
 • uyuz olmak (hastalık) gêr vetene
 • uzak dür
 • uzaklaşmak dür şiyene
 • uzaklaştırmak dür kerdene, ~ rusnaene
 • uzaklık düren
 • uzak olmak dür biyene
 • uzamak derg biyene
 • uzanmak ramerdene, ramerdiyaene
 • uzatmak derg kerdene
 • uzatmalı dergın
 • uzay fêza m
 • uzaybilimi ilmê fêza n
 • uzaygemisi papura fêza (çoğ. papurê fêza) m
 • uzayinsanı isonê fêza n
 • uzlaşmak arê jubin diene, uzlaşmamak arê çine biyen
 • uzlaşmazlık arê xo çiyen
 • uzlaştırmak arê diene, ~ vıraştene
 • uzlaştırıcı arê vıraştker(e m) n
 • uzun derg
 • uzunluk dergên
 • uzuv fa. uzw (i) n, (herju) letê lese n

…………………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z