Uu

 • uçak theyyare m
 • uçmak fırdaene, uçuş fırdayıs n
 • uçurmak fırkerdene
 • uçurum yar (i) n
 • uçsuz bêşınor
 • ufak qıc, ufacık qıckek, qıcek
 • ufalamak hurdi kerdene
 • ufalmak gıc biyene, hurdi biyene
 • ufuk menzilê çimi
 • uğramak lewe şiyaene
 • uğraş gure, kar n
 • uğuldamak vınaene, gurnaene
 • uğultu gurnayıs
 • uğur bkz şans
 • uğurlamak raê kerdene
 • uğurlu bkz şanslı, ~suz bkz şanssız
 • ulak sıleci(ye m) n
 • ulan ero, (kadınlar için) erê
 • ulaşmak reştene, cı reştene; ~tırmak reşnaene (resnaene)
 • ulu gırs, berz
 • uluma laweni
 • ulumak lawaene
 • ulus mıslet (i) n, ~lararası mavenê mısleto
 • ummak guman kerdene
 • umursama talas kerdis, umursamak talas kerdene
 • umut bkz ümit
 • un ardi m
 • unutkan xo vira kerdoğ (Unutkan olmuş çıkmışım – Biyo xo vira kerdoğ veciyo)
 • unutkanlık xo vira kerdiseni (Yaşlılıkta unutkanlık bizim de başımıza gelir – Khokımen de xo vira kerdiseni yena sarê ma ki ser)
 • unutmak xo vira kerdene
 • urgan urğan n
 • usanç bêzar
 • usandırma bêzar kerdiseni
 • usandırmak bêzar kerdene
 • usanma bêzar biyayiseni
 • usanmak bêzar biyene
 • uslanma baqıl biyayiseni
 • uslanmak baqıl biyene, ~ vındene
 • uslu baqıl, bêweng, sefıl
 • usta hosta(ye m) n, ~başı serhosta(ye m) n, ~lık hostayeni
 • ustalık yapmak hostayeni kerdene
 • ustura ustıra (i) n
 • usul qeyde (i) n
 • usulca bêweng, gıraniye ra (yavaştan), gıran (yavaş)
 • utanç serm (i) n
 • utandırmak serm kerd daene
 • utanma serm kerdiseni, utanmaz bêserm, utanmazlık bêsermeni
 • utanmak serm kerdene, sermaene
 • uzak dür
 • uyku hewn (i) n, uyumak rakewtene; uyuklamak vınaene
 • uykusuz bêhewn, uykusuzluk bêhewneni, uykusuz kalmak bêhewn mendene
 • uyuşuk xawıl; uyuşmak xavılê biyene

…………………………….

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh İi Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Uu Üü Tt Vv YY Zz