Dd

 • da (bğl.) ki
 • dadanma puloşiyeni m, dadanmak puloşiyaene
 • dağ ko n, ~ insanı isonê koi n, ~ başı serê koi n, ~ eteği kasê koi n, dağlı koi ra, dağlık koen, dağ taş ko u kemer
 • dağıl|ım vılayen
 • dağılma vıla biyayıs
 • dağılmak vıla biyene, têwertera ~
 • dağınık têwertera
 • dağınıklık têwerterayıs
 • dağıtıcı vılakerdoğ(e m) n
 • dağıtım vıla kerden
 • dağıtmak vıla kerdene, têwertera ~
 • dağlama dağ kerdıs
 • dağlamak dağ kerdene (Köylerde, hayvanlar kulaklarından dağlanırdı – Dewo de mal-naxır gosu ra dağ kerdene)
 • dağlık koen
 • daha tenêna (Daha büyüsün – Tenêna gırs bo), xona (Daha çocuk – Xona domano)
 • dahil zerre de, tey, tey de
 • dahiliye tebbê zerri n
 • dahiliyeci tebbdarê zerri
 • daim her demen
 • daima her waxht, her dem, kuli
 • dair … ser (O meseleye dair konuşmadık – A mesela ser ma qeseynêkerd)
 • daire 1. xeleke m, ~sel xelekın; 2. (ev) daira m
 • dakik can sıvık, herbi, têzık
 • dakika deka m
 • dal dale, dalıke m; ~lanmak gıl daene, ~ eştene
 • dalak serpez, thalaq (i) n
 • dalaşmak hureynaene
 • dalavere qupırti n, seytanên; ~ çevirmek qupırti kerdene, seytanên ~; dalavereci qupırtiker(e m) n, seytan n
 • dalga (suda) pel n, dalgalı pelın
 • dalga (insanlarda) yaraniye (çoğ. yarani) m
 • dalga geçmek yaraniye kerdene
 • dalgalanmak pel daene
 • dam çê, damüstü serê boni
 • dama dama (çoğ. dami), ~ oyunu kayê dama
 • dama oynamak dama kay kerdene
 • damak thamağ (i) n
 • damar thamore, thomore (i) m; (ağaç ve bitkilerde) pençe (i) n
 • damat zama (çog. zami) n
 • damga mohr (i) n, damğa (çoğ. damği), tr. tamga (çoğ. tamgi) m
 • damgalamak mohr pıranaene, tamga kerdene
 • damıtık pırocnaye
 • damıtma pırocnayıs
 • damıtma bezi parzun
 • damıtmak pırocnaene, parzun eştene (kerdene)
 • damla dılopi m
 • damlama dılopên
 • damlamak dılop kerdene
 • -dan -ra (Senden küçüğüm – Tora qıco)
 • dana gok(e m) n
 • danışma malumat guretên, rayberên, maşvarat
 • danışmak malumat guretene, maşvarat ~
 • danışman rayber(e m) n
 • dans reqas (i) n, dansçı reqasbend(e m) n, ~ grubu qomê reqasên
 • dans etmek reqasiyaene
 • dantel fr. tentene n (çoğ. tenteni)
 • dar teng
 • darbe tharbe m (çoğ. tharbi)
 • darlık tengên
 • darağacı darê dardên n
 • daralmak (şeylerde) teng biyene, (insanlarda) bêsabr mendene, bêsalığ ~, bêtahammol ~; fataqiyaene, fataqiyaene
 • daraltmak teng kerdene
 • dargın murodayın, dargınlık murodayıs
 • darı korek (i) n
 • darılmak murodiyaene
 • darmadağın parçe purçık
 • dava dewa (çoğ. dewi) m
 • davacı dewaker(e m) n
 • davalı dewayın(e m) n
 • dava etmek dewa kerdene
 • davar naxır (i) n
 • davet dawat, dawet (i) n, ~ etmek dawat kerdene
 • davetiye momi m
 • davul dawıl (i) n
 • dayak pıro, kuyt n; ~ atmak pıro daene, kuytaene; ~ yemek kuyt amaene
 • dayamak cı sanıtene
 • dayanmak 1. xo cı sanıtene (Sırtını duvara dayadı – Pê xo sanıt dêsi); 2. damiş biyene (İşte dayanıksızdı – Damişê guri nêbiyene)
 • dayanışma erxat, yerxat (i) m
 • dayanışmak erxat kerdene
 • dayanmak damiş biyene
 • dayı xal (i) n, ~nın karısı xanciliye m, ~nın kızı çêna xali, ~ oğlu lacê xali
 • dazlak qafıkê rut; kel bêpor, keçel
 • dede khalık (i) n, (Alevilerde inanç önderi) pir
 • dedikodu qupırti n, ~ yapmak qupırti kerdene
 • dedikoducu qupırtiker
 • defa rey
 • defalarca xêle raye
 • defetmek def kerdene
 • defin defin
 • define ğezna (çoğ. ğezni) m
 • defnetmek defin kerdene
 • defter deftere (i) m
 • değer bae, qıymet
 • değerli qıymetın, baê gıran
 • değil niyo
 • değin -hatam
 • değinmek qalê kerdene
 • değirmen arê (çoğ. ari) n, el değirmeni dıstar (i) n
 • değişik ju- u çio bin, nêmendın
 • değişiklik vurnayên
 • değişme vurnayıs
 • değişmek xo vurnaene
 • değiştirmek vurnê kerdene, vurnaene
 • değmek (çarpmak) pıro gınaene, jubin amaene; (dokunmak) dest pıranaene
 • değnek çüye (çoğ. çüyi) m
 • deli xeğ(e m) n, ~lik xeğên
 • delik qule (çoğ. quli) m, delikli qule biyen, delmek qule kerdene
 • delikanlı zort (i) n, ~lık zortên
 • delil delil (i) n
 • delinmek qulê biyene
 • delirmek xeğ biyene
 • delirtmek xeğ kerdene
 • delmek qulê kerdene
 • dem (zaman) waxt n, sate m; (çay) dem n, ~lik demlig (i) n
 • deme mavace; (şaşırma ünlemi) dama dama
 • demek, söylemek vatene
 • demet desde (çoğ. desdi) n
 • demin sata bine
 • demir asın (i) n, demirci asınkar(e m) n, demirhane asınxane n
 • demirlemek asın eştene
 • demiryolu raa asıne (i) m
 • demlemek dem kerdene
 • demokrasi demoqrasi n
 • demokrat demoqrad(e m) n
 • deniz derya, omman, bahri n
 • denizyıldızı astarê deryayi
 • denk deng
 • depo (depoy) n
 • depolamak depo kerdene
 • deprem zelzele, lerzê hard n
 • dere dere (çoğ. deri)
 • derece derece (çoğ. dereci) n
 • dergi perlode m
 • deri poste, postık n
 • derin xori
 • derinleşmek xori biyene
 • derinlik xoriyên
 • derman derman (i) n
 • derman olmak derman biyene
 • dernek komele (çoğ. komeli) m
 • ders derse (çoğ. dersi) m
 • ders almak dersê guretene, ~ vermek dersê cıdaene
 • dershane dersxane (çoğ. dersxani) n
 • dert derd (i) n
 • dertlenmek wayire derdo biyene
 • dertli derdın
 • derviş dewres(e m) n, (i)
 • destek ardım, ordım, phoştên, dest eştên, dastag, desteg (i) n
 • desteklemek ardım kerdene, phoşt cı daene, dest cı eştene
 • destelemek desdê kerdene
 • deşifre etmek werte vetene
 • deşmek têra kerdene
 • deterjan deterjan (i) n
 • dev dev (i) n, deve m
 • devam dawam, ~ etmek dawam kerdene
 • devir dewır (i) n
 • devirmek demdaene, warodaene; devrilmek demdiyaene, warodiyaene; devrik gınowarên
 • devlet döwlete, dewlete (i) m
 • devralmak xo ser guretene
 • devretmek dewr kerdene
 • devrik demdiyae
 • devrim ar. inkılab (i) n
 • devrimci inkılabi(ye m) n, inkilabparwar(e m) n
 • dış teber, dışarıda teber de
 • dışarı çıkmak teber veciyaene, ~da kalmak teber de mendene
 • dışkı (insanlarda) ci n; (hayvanlarda) sıl (i) n, hayvan dışkısı kurusu bosme, basme
 • dibek dıng (i) n; dibek yapmak dıng kuyaene
 • diğer -bin
 • dik tikh, dikey tikhın
 • diken teli n, ~li teliyın, ~siz bêteli
 • dikilmek pawo ra vındene, tikh biyene
 • dikine tikh ra, cor de
 • dikine kaldırmak xo ser ardene
 • dikiş deşte, derz n; dikmek deştene, derznaene
 • dikkat hayr, tiqat
 • dikkat etmek tiqat kerdene
 • dikkatli olmak hayr vındetene
 • dikmek (doğaya) nadaene (Bizim köyde sadece birkaç ev sebze ekiyor / Dewa ma de teyna di-hire çêy zarzavat nane de)
 • diksiyon diksiyon (i) n
 • diktatör diktator(e m) n
 • dil (organ) zon (i) n (Dilim yandı – Zonê mı vesa)
 • dil (lisan) zon (i) n (Dilimiz şimdi okullarda öğreniliyor – Zonê ma, nıka mektebo de yeno mısaene)
 • dilber fa. dilbere (i) m
 • dilbilgisi zanê zon n
 • dilbilim ilmê zon n
 • dilek dileg (i) n
 • dilekçe halnamiye m
 • dilenci parsker(e m) n
 • dilenmek pars kerdene
 • dilim dilım (i) n, parçe n
 • dilimlemek dilim kerdene, letê ~, parçê ~
 • dilimletmek dilim kerd daene
 • dilsiz lal, bêzon, bêweng
 • din din (i) n, dinci dindar, dincilik dindarên, dinsiz bêdin
 • dinamit dinamıt (i) n
 • dinç qavi
 • dinçleşmek qavi biyene
 • dingin sukıt, sefıl
 • dinginlik sukıtên, sefılên
 • dinleme gos cıdayıs
 • dinlemek gos cıdaene, gos daene, dinletmek gos cıdaene
 • dinlendirmek araşnaene
 • dinlenmek araşiyaene
 • dinyleyici gosdar(e m) n
 • dip bıne, ~siz bêbın
 • diploma fr. diploma (çoğ. diplomi) m
 • dipnot nota bıni m
 • direk ustıne (çoğ. ustıni) m
 • direksiyon diregsiyon (i) n
 • direkt direg
 • diri wes,wesiyae; ~lik wesiyaen
 • dirsek 1. (boruda) dirseg (i) n, 2. (insan bedeninde) dirsegê hermi n
 • disiplin nizam (i) n, fa. enzebat, fr. disiplin
 • diş dıdan (i) n, ~siz palt
 • dişçi toxtorê dıdanu n, toxtora dıdanu m
 • dişi may, maykêk
 • dişlemek kıt kerdene
 • diyalekt (gr) n fek
 • diz zoni, zani n; ~ kapağı qapağê zoni n
 • doğa tabiyad n; (karakter) şaxsiyad (i) n, xuye (çoğ. xuyi)
 • doğal tabiyi, (karakter) şaxsi
 • doğmak biyene, dina amaene
 • doğramak hurdi kerdene
 • doğru raşt, heqiqi; (bir şeye, bir yere doğru) ser, ser de
 • doğrulamak raşt kerdene
 • doğu rojxelat, sarq
 • doğum (hayvanlarda) zayen, (insanlarda) dina amen
 • doğurmak (hayvanlarda) zay biyen, (insanlarda) dina arden
 • doktor toxtor(e m) n, tabib(e m) n
 • dokunmak dest panaene/pıranaene, lewnaene
 • dolanmak, dolaşmak feteliyaene, dolaştırmak fetelnaene,
 • dolap dolab (i) n
 • doldurmak pır kerdene
 • dolmak pır biyene
 • dolu pır, gıpnae
 • dolunay asma pıre m
 • domates lılıke, tamatese (i) m
 • domuz xoz(e m) n
 • don tuman (i) n, (kadınlar için) kıncê lıngo m (çoğ. kıncey ~)
 • dondurmak cemednaene, donmak cemed biyene
 • doyma mırdên
 • doymak mırd biyene
 • doyurmak mırd kerdene
 • dökmek, koymak cı kerdene, cı eştene
 • döl dol (i) n
 • döllemek dol kerdene, (hayvanlarda) gaydaene
 • döndürmek çerexnaene, (geri getirmek) tepya ardene
 • dönem dewran, mudet (i) n
 • dönmek çerexiyaene, (geri getirmek) tepya amaene
 • dönüş çerexiyen, tepya amên
 • dörtgen çarkose (i) n
 • döş sine, sêne (i) n
 • döşek doseg, dosag (i) n
 • döviz fr. devis (i) n
 • dövmek pırodaene, kuyaene
 • dövüşmek perodaene
 • dua doa (çoğ. dowayi) m
 • dudak lew (çoğ. lewi) n
 • dul wia n, wiaye m, çog. wiayi
 • duman (ateş kaynaklı) dü (i) n, (doğada) mız (i) n
 • dumanlı düyın
 • durağan vındete
 • durak cınişengah (i) n
 • durdurmak vındet daene
 • durmak vındetene
 • duru zelal
 • durulamak zelal kerdene
 • dut thüye (çoğ. thüyi) m
 • duvar dês (i) n
 • duygu hês (i) n
 • duygulanmak hes biyene
 • duygulu hêsın, duygusuz bêhes
 • duymak hesnaene
 • duyurmak hesnen daene
 • dübeş dı phonci
 • düdük fitike, dudıge (çoğ. fitiki) m
 • düdüklü fitikın, dudıgın
 • düdüklü tencere qusxanu dudıgın n (çoğ. qusxanê ~)
 • düğme gocege (çoğ. gocegi) m
 • düğmelemek gocegê gıredaene
 • düğmeli gocegın
 • düğmesiz bêgocege
 • düğüm gıre (çoğ. gıri) n
 • düğümlemek gırê daene
 • düğümlenmek gırê daen amaene
 • düğün veyve (çoğ. veyvi) n
 • düğün kervanı müjdesi kılaê m (çoğ. kılay)
 • düğün kervanı müjdecisi kılaê ardox(e m) n
 • dükkan dukan (i) n
 • dün vızer, ~kü vızeren
 • dünür dungır(e m) n
 • Dünya Dina, dünya dina m
 • dürbün dürbıne (çoğ. dürbıni) m
 • dürtmek modıl kerdene
 • dürüst durıst
 • düş xeyal (i) n
 • düşkün gınêware n, gınêwariye m
 • düşman dısmen
 • düşme warogınayıs
 • düşmek warogınaene
 • düşünce fikr (i) n
 • düşünmek fikr kerden
 • düşürmek warodaene
 • düve nale (i) m
 • düven mısone (çoğ. mısoni) n
 • düz (düzgün) sf. duz, (düzlük, ova) is. raşte
 • düzeltme duz kerdıs
 • düzeltmek duz kerdene
 • düzgün duzgın
 • düzgünlük duzgınên
 • düzleşmek duz biyene
 • düzlük cao duz n (çoğ. caê duzi)

…………………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z