Gg

 • gaf qesu bêca, ~ xılafın n
 • gaddar bêmeramed
 • gaga niklıke m
 • gâh gegane
 • gaklamak qiqlaene, qiqli kerdene
 • galiba, sanırım ez vaci
 • gar gar (i) n
 • garaj garaj (i) n
 • garip ğerib(e m) n, ~lik ğeribeni, ~lik çekmek ğeriben kerdene, ~ olmak ğerib biyene
 • garipsemek ğeribiya xo şiyene
 • garson garson(e m) n
 • gayret qeyrete (i) m
 • gayret etmek qeyretê kerdene
 • gayri qeyr (Senden gayrı kimse kalmadı – Tora qeyr kes nêmend)
 • gaz gaz n
 • gazal (ceylan) xezal(e m) n
 • gazap ğezep (i) n, ~lı ğezebın
 • gazete qezeta, nasnamiye, perlode m
 • gazeteci xeberdoğ(e m) n, ~lik xeberdoğeni
 • gebe (insanlarda) dıleten, gebelik doman nêweseni, pize xo pır biyeni; ~ kalmak (olmak) pize xo pır biyene; (hayvanlarda) gebe awra, gebelik awreni, ~ kalmak awr biyene (mendene)
 • gebermek geber biyene, merdene
 • gece pêsewe (i) m, ~leyin pêsewe de, ~den kalma pêsewe ra mende, ~ yarısı nêmê pêsewe
 • gecelik pırenê hewn n (cêni u çênu de)
 • gecikme heri mendis
 • gecikmek, geç kalmak heri mendene, ~ amaene
 • geciktirmek heri kerdene
 • geç heri
 • geçe (saat zamanı) vereni
 • geçen veraen
 • geçim idara kerdis
 • geçindirmek qaytê cıkerdene
 • geçinmek idara kerdene
 • geçirmek 1. raê kerdene (yolculamak), 2. vernaene (zaman), 3. cıra kerdene (iğne-iplik)
 • geçişmek jubin veriyaene
 • geçit derbaz (i) n
 • geçme derbazen
 • geçmek derbaz biyene (kıydan kıyıya), raver şiyene (geride bırakmak)
 • geçmiş 1. veriyae 2. waxtçê veri (zaman)
 • gedik gedig (İ) n
 • geğirmek qırpıka xo amaene
 • gelecek waxto amaen
 • gelenek adat (i) n
 • gelin weyve, weyvıke m (çoğ. -vi, -ki)
 • gelincik (çiçek) xasxasıke (i) m
 • gelmek amaene
 • gem gem (i) n, gemlemek gem kerdene
 • gemi papure (i) m
 • gencecik genc u burc
 • genç genc
 • gençlik genceni
 • genç olmak genc biyene
 • gene reyna, unca, ju raa bin
 • genel omumi
 • geniş hira
 • genişlemek hira biyene
 • genişletmek hira kerdene
 • genişlik hirayen
 • geniz kulfıka pırnıke (e)
 • genleşmek germ de xo raverdene, sıst u gırs biyene
 • gerçek raşt, heqiqi
 • gerçekleşmek raştê amaene
 • gerçekleştirmek raştê ardene
 • gerçekten raşti, heqqaten
 • gerdan gerdan (i) n, ~lık gerdanlığ (i) n
 • gerdanlık gerdanlığ (i) n
 • gerdek ar. zifaf (i) n
 • gerdirmek ont daene, germek ontene, pêt kerdene
 • gereç ar. alat, alet (i) n
 • gerek lozım
 • gerekçe sebeb, qey (i) n, ~siz bêsebeb, bisebeb
 • gerekçelendirmek sebeb asan kerdene
 • gerekli lozım
 • gerekmek lozımen
 • gerekmek lozım biyene
 • gergin hersnae, lerz gurete
 • gerginleşmek hers biyene, lerz kerdene
 • geri pey, tepiya; ~ olmak peyde mendene, ~ bırakmak peyde verdene, ~ durmak tepiya vındene, ~ gitmek tepiya şiyene, ~ kafalı aqıl ra honık (bêaqıl), ~sin ~ye peyseki
 • gerileme, gerileyiş peyser şiyayıs
 • gerilemek peyser şiyene
 • gerinmek kulınca xo ardene
 • germek pêt kerdene, ontene (çekmek)
 • getirmek ardene
 • getirtmek ard daene
 • gevelemek pıle pıle kerdene, qesi têwerte ra kerdene
 • geveze gosberdoğ
 • gevezelik gos berdis, lafızeni; ~ etmek gos berdene, lafızeni kerdene
 • geviş şınorên
 • geviş getirmek şınor kerdene
 • gevrek qıtır, gevreg
 • gevşek sıst
 • gevşeme sıst biyen
 • gevşemek sıst biyene
 • gevşetmek sıst kerdene
 • geyik bıze koo n, bıza koo m
 • gezi feteliyên
 • gezmek feteliyaene
 • gezdirmek fetelnaene
 • geyirme qırpıke (i) m
 • geyirmek gırpıka xo amaene
 • gıcık nahês, ~lık nêhêsen
 • gıcık olmak nahês vinitene
 • gıcır bereqiyaye, newi
 • gıcırdamak reqiyaene
 • gıcırdatmak reqnaene
 • gıcırtı reqi n
 • gıda werd (i) n
 • gıdaklamak qiknaene, qik kerdene
 • gıdık cıkli (çoğ. cikli) m
 • gıdıklamak cıkli kerdene
 • gıdıklanma cıklayıs n
 • gıdıklanmak cikli biyene
 • gıdım ju pırtık
 • gıpta ğejib, ~ etmek ğejibiye de vinitene
 • gırtlak qortıke (çoğ. qortıki) m
 • gırtlaklamak qırtıkê nişaene
 • gibi je, … ve benzeri gibi (vbg) je ninu (jn)
 • gibi olmak ze/je biyene
 • gider masraf, xerc (i) n
 • gidici sonae, gidiş şiyaen
 • gidik (keçi yavrusu) bızek(e m) n, gıdıg(e m) n
 • gidon gidon (i) n
 • giriş cı kewten
 • girmek cı kewtene
 • gitar gitar (i) n
 • gitmek siyaene, (göç etmek) koç kerdene
 • giyim, giyecek çiê pay n
 • giyimevi payxane (çoğ. payxani) n
 • giyinme pay kerdis
 • giyinmek pay kerdene, giydirmek kınci pıra kerdene, giydirmek pıra kerd daene
 • giysi kınce (çoğ. kınci) m
 • giz, gizem sır, esrar (i) n
 • gizemli esrarın
 • gizleme punayên, thalde kerdên
 • gizlemek punaene, wedardaene, thalde kerdene
 • gizlenmek xo punaene, xo wedardaene, xo thalde kerdene
 • gizli wedardae, dızdiyın, nêasaen
 • gizlice dızdi
 • gizlilik dızdiyên, nêaseni, nêasnaên
 • gocundurmak serevde kerdene, zerre sıknaene
 • gocunmak zerre xo şikiyaene
 • gol ing. gole (çoğ. goli) m
 • gonca fa. ğunca, konciye (çoğ. konci) m
 • goril (goril(e m) n
 • göbek tr. 1. (karın şişliği) gobeg n, vêro gırs n, smb. parte (çoğ. parti) m; 2. (göbek bağı ve çukuru) nak (i) n
 • göbekli gobegın
 • göç koç (i) n
 • göçebe koçdar
 • göçebelik koçdaren
 • göçmek, göç etmek koç kerdene
 • göğüs sêne (çoğ. seni) n
 • gökyüzü asmen n, gök gürültüsü xurayısê hewro n
 • gökbilim ilmê asmen n
 • göl gole (i) m, gölet golıke (i) m
 • göl gole (i) m; gölet, gölcük golıke (i) m
 • gölge şie (çoğ. şiyi) m, ~li şiyın
 • gölgelemek, gölge etmek şie kerdene
 • gölgelik şiyedar (i) n
 • gömlek mintane (çoğ. mintani) m
 • gömmek bınêhard kerdene
 • gömü xezna, xejna (çoğ. xezni) m
 • gömülmek bınêhard şiayene, bınêhard kerd naene
 • gön postık (i) n
 • gönderi çiye rusnaen
 • göndermek rusnaene
 • gönül zerri m, esg (i) n
 • gönüllü ebê zerri, ~süz bêzerri
 • görev kar, mesuliyed (i) n; wazife (çoğ. wazifi) n
 • görev mesuliyed cıdaene
 • görevlenmek, görev almak mesuliyed guretene
 • görmek diyene, vinitene; görülmek vinitên amaene; görülmemiş nêamo vinitene, görünmek xo vinitên daene, görünmez nêvinitên
 • görmemiş tunedi
 • görücü dungır(e m) m (i)
 • görüntü aks, taswir (i) n
 • görüntülemek aks kerdene, taswir kerdene
 • görüşme mulağad (i) n
 • görüşmek mulağad kerdene
 • gösteri numayıs (i) n
 • göstermek musnaene, mısnaene
 • götürmek berdene
 • gövde lêse m (çoğ. lêsi)
 • gövermek zil eştene, jil daene
 • göz çım (i) n, gözbebeği lilike m (çoğ. liliki), gözyaşı hesir, kör göz çımo sên n (çoğ. çımê ~)
 • göz atmak çım eştene, ~ etmek çım kerdene
 • gözcü hasarbend(e m) n
 • göze çıme (çoğ. çımi) n
 • gözetleme hasar kerdıs
 • gözetlemek hasar kerdene
 • gözleme pesarem
 • gözlük vêrcım (i) n
 • gözlükçü dukanê vêrcımo n
 • gram qıram (i) n
 • greyfurt qreyfurte (i) m
 • grev kar caverdên (i) n
 • gri bor, boz
 • grip gıribe (çoğ. gıribi) m
 • grup komele, ~landırmak kom kerdene, ~laşmak kom biyene
 • gurbet qurbete (çoğ. qurbeti) m
 • guruldamak xurnaene
 • gurultu xurên
 • gurur fa. ğurur (i) n
 • gururlanma ğururên
 • gururlanmak ğurur kerdene
 • gururlandırmak ğurur cıdaene
 • gübre zılb (i) n
 • gübrelemek zılb cıeştene
 • gücendirmek murodnaene
 • gücenmek murodaene
 • gücü yetmek (üstesinden gelmek) hucım veciyaene
 • güç quwate m, qudrat n; ~lü quwatın, qudretın, hewl; ~süz persan, bêqudret; ~süzlük persanên, bêqudretên, bêquwatên
 • güçlendirmek mêkem kerdene, hewl ~, qaim ~, quwatê cıdaene
 • güçleşmek gıran biyene
 • güçleştirmek gıran kerdene
 • güçlü olmak, güçlenmek quvatın biyene, qudretın ~
 • güçlük tengen, tengiye, çetınên
 • güğüm gımgım (i) n
 • gül gule (çoğ. guli) m
 • güldürmek huynaene, gülme huinayıs, gülmek huyaene, gülüş huyayıs (i) n
 • güleç saben
 • gülle fişega tupe m
 • gümüş sêm (i) n
 • gün roce, roje (i) m; gündüz sewe (i) m
 • günah guna (i) m, ~kâr gunekar(e m) n, günahkâr olmak gunekar biyene, günahsız bêgune
 • günaydın sodıro xêr
 • gündüz aseniye m
 • Güneş tiji m; roj, roc (i) n
 • güneşli tijin, rocdar
 • güneşlenmek tiji de medene
 • güney cenub
 • gür sığ; ~leşmek sığ biyene
 • güreş gulase m (çoğ. gulasi)
 • güreşmek gulasê guretene
 • gürül gürül xure xure
 • gürüldemek xure xure kerdene
 • gürültü wengberziye m, hayuhu n
 • gütmek çereynaene, mal-naxır şiyene
 • güveç dezıke (çoğ. dezıki) m
 • güven etemad (i) n, ~li etemadın; ~siz etemad nêdaye, bêetemad; ~sizlik bêetemadên
 • güvenmek etemad kerdene
 • güven vermek etemadın biyene
 • güvercin tr. gogercin(e m) n (i)
 • güvey bkz damat
 • güya sayeke, vacereke
 • güz usar (i) n, güzün usari
 • güzel rındek, güzellik rındekeni, güzelce rındekiye ra
 • güzeleşmek rındek biyene, ~leştirmek rındek kerdene
 • güzellikle ebê rındekiye

……………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z