TEMİZE ÇEKİLMEZ AŞK

Kitapta yer alan toplam 25 şiirin tamamı, doğrudan “aşk”la ilgili. Adında “aşk” sözcüğünün yer almadığı tek bir şiir yok, yanı sıra, şiirlerin birçoğunda “aşk”ın şiir diliyle tanımlanması var.

AVUSTURYA ALEVİLERİ

Türkiyeli Aleviler ne zaman, nerelerden ve nasıl geldiler Avusturya’ya? Avusturya’da nerelere, nasıl ve ne olarak yerleştiler? Örgütsüz oldukları ilk 25 yıl nasıl yaşadılar? İlk derneklerini, ilk federasyonlarını ne zaman kurdular? İlk dergilerini ne zaman çıkardılar? Alan örgütlenmelerine ne zaman başladılar? İlk cemevlerini nerede, ne zaman hizmete açtılar?..

TÜRKİYE’DEN AVUSTURYA’YA GÖÇÜN 50 YILI

Bu çalışmanın muradı, Avusturya’yı yeni vatandaşlarına, yeni vatandaşlarını da Avusturya’nın toplamına tanıtan ve anlatan bir işlev görmektir. Özellikle de “Yeni Avusturyalılar” olarak tanımlanan topluluklarla ilgili yüzeysel, önyargılı, toptancı yaklaşımların kırılmasına, veriler sunarak hizmet etmektir.

Bu Nasıl İstanbul?

Bu romanın merkezinde bir grup gazeteci bulunuyor. Okur, gazetecilerin hayatına karıştıkça çok sayıda olaya ulaşıyor ve olayların toplamından önce bir dönemin, devamla ucuna gelinen bir dönemecin fotografı çıkıyor. Hareketli bir gazetecinin peşinden, İstanbul’un yanı sıra Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Lice, Hasankeyf gibi birçok kent, kasaba, mahalleyle tanışılır.

ATEŞİNSAN

Bu araştırma kitabında yanıtı aranan temel soru şudur: “Ne zamandan beridir ve neden yakılır insan?” Şimşek, ateş ve insan arasındaki tarihsel bağı irdeliyor ve insanların daha ilk çağlardan beri neden yakıldıklarının yanıtlarını arıyor.

SÖMÜRGE KENTLERİN AYSIZ GECELERİ

İçerikleri açısından bakıldığında, her iki bölümde yer verilen şiirler, bölümlerin kendi içinde birer “nehir şiir” şeklinde tanımlanabilir. Her bir bölümdeki şiirler, temaları açısından birbirini tamamlayan, birbirlerine eklenen bir özelliğe sahip. Öte yandan, ilk bölümdeki şiirlerin tamamı tek bir şehirle, İstanbul’la ilgili olmasına rağmen, ikinci bölümde onlarca şehir konuk olur dizelere. (İKİNCİ BASKI)

EYLÜL ŞİFRESİ

“Tarihsel referansın ayırdedici kullanımı nedeniyle diğer 12 Eylül romanlarından farklıdır Eylül Şifresi. 1980’lerin siyasi atmosferini hem yerel hem de küresel olarak aktaran bir dizi enstantane ile açılır…“ (İKİNCİ BASKI)

HAPİSTE DOĞANLAR

Bu kitap, 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde gözaltına alındığında hamile olan kadınların ve karınlarında taşıdıkları bebeklerin akibetini, macerasını konu ediniyor.