TEMİZE ÇEKİLMEZ AŞK

gazeteoneri.at – Yazar, şair Hüseyin A. Şimşek, kitap dünyasına 1987 yazında bir romanla adım atmıştı. Aynı yılın Ocak ayı itibariyle gazetecilik mesleğine de giriş yapan Şimşek, bu alanlardaki çalışmalarını 32 yıldır aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yayımlanmış 12 adet kitabına bakıldığında, roman ve şiir kitaplarının çoğunlukta olduğu görülür. Gazetecilik mesleğinin onu yönlendirdiği röportaj ve araştırma kitaplarının sayısı dört adet iken, edebî kitaplarının sayısı (dört roman ve dört şiir) sekizdir. Bu 12 kitabın sonuncusu olan “Temize Çekilmez Aşk”, geçtiğimiz haftalarda Ütopya Yayınları arasında çıktı.

Hüseyin A. Şimşek’in ilk yayınlanan şiir kitabı, “Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri” olmuş ve bu kitap 1992’de Alan Yayınları tarafından okura sunulmuştu. Uzun yıllar önce tükenmiş bu kitabın yeni (ikinci) baskısı, aynı isimle ama farklı bir kapak ve iç tasarımla, yeni yılın ilk haftası içinde Fam Yayınları etiketiyle piyasaya sürülecek. Şimşek’in ikinci kitap dosyası, 2001’de Tohum Yayınları arasında çıkan “Yüzünüz Karşı Duvar” olmuştu. Bu arada, Şimşek 1998’den beridir Viyana’da sürdürmekteydi yaşamını. Üçüncü şiir kitabı ise, Almanca olarak Viyana’da yayımlandı: “Schreiben stirbt man am besten” (En İyi Yazarak Ölünür). Edition Hallac tarafından 2009’da basılan bu kitap, bir kısmı daha önce yayınlanmış, önemli bir kısmı ise ilk kez yayımlanan şiirlerin Almanca çevirisinden oluşturulmuş bir seçkidir. Almanca seçkiden on yıl sonra geldi, dördüncü şiir kitabı: “Temize Çekilmez Aşk.”

Aynı kitapta toplanma gerekçeleri “aşk” olan şiirler

Geçtiğimiz haftalarda çıkan “Temize Çekilmez Aşk”, aynı kitapta toplanma gerekçeleri “aşk” olan şiirlerden oluşuyor. Tamamı, doğrudan “aşk”la ilgili şiirler. Bu “doğrudan” belirlemesi, iki nedene dayanıyor: Adında “aşk” sözcüğünün yer almadığı tek bir şiir yok. Yanı sıra, hemen hepsinde değilse de şiirlerin birçoğunda, aynı zamanda “aşk”ın (şiir diliyle) farklı bir tanımlanması var. Kitabın ilk sıradaki şiiri, “ene’l aşk” adını taşıyor.

“Aşk”a dair betimlemelerden birkaç örnek aktarmak gerekirse:

aşkta çıraklık olmaz
ustalık işi değildir aşk
acemi kaldıkça yenilenir (s.14)

kim hangi aşkı asabilirdi ki zaten
böyle aşkla asılırken hepimiz (s.16)

her aşk yeni bir filmdir
eskiden beri izlenir (s.18)

aynı karanlığı sarınmaktı bazen aşk
aynı pınardan kanamak kadar güzel hem de (s.26)

Kitapta yer alan şiirlerden daha fazla alıntı yaparak bu ve benzer “aşk” betimlemelerini çoğaltmak mümkün. “bir gülüştür bazen aşk” adlı şiirden iki dize şöyle örneğin: “bir gülüşten fazlası yakışık almaz / ötesi aşk değildir artık / ….” Şimşek’in bu kitaptaki dizelerinde, bazen bir ıslıkla fark ettirilen “patlamış mısır kokusu” olarak tanımlanır aşk, bazen deniz ile dalga üzerinden. Toplam 25 şiire yer verilen kitabın son şiiri, “aşk yoksa uğraşma” adını taşıyor.

“Cümle âşıklara ve aşklara” ithaf edilen kitabın sonunda, “sadece şiir olan şiire dair kısa bir kelam” başlıklı üç sayfalık, bir metne de yer verilmiş. Söz konusu metinde, şunları ifade ediyor şair: “Şiir edebiyatın ezelidir. Sadece ezeli bir edebilik değil bu, aynı zamanda ebediliktir. Şu dünyanın sökülen yürek yerindeki kan pınarı bir avuç şair, şiirin edebi türlerin ezeli olma özelliği ve niteliğinden güç alarak mevzidedir… şiire ölüm fermanları yazıladursun, şiir hayattaki en has yerine yerleşme aşamasına varıyor.”

……………………………….
Ütopya Yayınları
utopya@utopyayayinevi.com.tr