TÜRKİYE’DEN AVUSTURYA’YA GÖÇÜN 50 YILI

Bugüne kadar, sekizi Türkçe biri Almanca olmak üzere, dokuz kitabı yayımlanan Hüseyin Şimşek’in onuncu kitabı, “Türkiye’den Avusturya’ya Göçün 50 Yılı” oldu. Türkçesi, İstanbul’daki Belge Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Eylül 2014’ten beridir okur karşısında. Kitabın Türkiye’deki dağıtımı, kitapevleri ve internet ağı üzerinden başlamışken, Avusturya’da ise kitapta yer alan çok sayıda ilgili kurumla etkinlikler organize ediliyor. Yaklaşık 500 sayfalık bu çalışmada Şimşek, Türkiye’den Avusturya’ya göçün 50 yılını bir kitapta toplamayı amaçlamış.

İstanbul’da, 1986-1998 yılları arasında profesyonel gazetecilik yapan Hüseyin Şimşek, Mayıs 1998’de Viyana’ya yerleşti. Ocak 1999’dan itibaren yayımlanmasına önayak olduğu “Öneri” dergisiyle birlikte, “Türkiye’den Avusturya’ya Göçün 50 Yılı” adlı kitap çalışmasının ilk notlarını tutmaya başladı. 2012’ye gelindiğinde hem Avusturya, hem Avusturya’daki Türkiye kökenli nüfusla ilgili sayısız haber, küçük çaplı araştırma, makale birikti. Öte yandan, Ocak 2007’den itibaren ise, yazılı basın çalışmalarına görsel medya alanı (televizyon programları) da eklendi. Ocak 2007-Haziran 2013 arasını kapsayan tv programları döneminde çok sayıda eyalet, kent ve kasaba gezildi, görüldü, tanındı ve tanıtıldı. Bütün bunlar, bu çalışma açısındanda da çok verimli bir süreç ortaya çıkardı. Yüzlerce yazılı, sesli, sesli-görüntülü görüşme gerçekleşmişti. Yani, bu çalışmanın asıl malzemesi 15 yıllık bir zaman diliminde oluştu. Geriye en önemli iş olarak ilgili kaynak eserlerin, tezlerin taranması, resmî verilerin ve belgelerin toplanması kaldı. Elbette bir de oturup bütün bu malzeme üzerinden bir kitap kaleme almak! Bu da son iki yılın çalışması oldu.

Çalışmanın kitap halinde, “genelden özele doğru inme yöntemi” esas alındı. Önce, Avusturya toplumu ve devletinin kısa tarihi arkaplanı veriliyor. Kontluk, düklük, arşidüklük, imparatorluklar ve cumhuriyetler dönemi temelinde! Ülkede bulunan ulusal ve dinî azınlıkların tarihi de bu çerçevede veriliyor. Ardından, bu ülkede Müslüman bir nüfusun oluşumuna geçiliyor. Zira, Avusturya’da yaşayan Türkiye kökenli nüfus, ezici bir çoğunlukla İslam dairesi içinde sayılıp ele alınır. Üçüncü bölümde Avusturya’da Türkiye kökenli bir nüfusun oluşumu anlatılıyor. Sezonluk veya misafir işçi denilerek getirilen insanlar, zamanla düzenli olarak kalmaya başlayınca “yabancı işçi” diye anıldılar. Eşlerini ve çocuklarını getirmeye karar verip bu ülkeye yerleşince, “göçmen” sayılır oldular. 50 yıl sonra dört kuşaklık bir toplum, artık “Yeni Avusturyalı” idiler. 

Türkiye kökenli toplumda örgütlenme gündeme gelince, ilk saflaşma siyasal ve inançsal ayrışma üzerinden yaşandı. Kurulan sol dernekler, ideolojik ve siyasal çalışmaları esas aldı. Sağ-İslamî kurumlar hem siyasal, hem milliyetçi, hem de inançsal faaliyetlere ağırlık verdi. Ulusal aidiyetini esas alma, 1980’lerden sonra Kürtlerde de rağbet görmeye başladı. Onları, 1989’dan itibaren Aleviler izledi ve Alevi dernekleri çıktı sahneye. Bütün bu kurumlaşmalar; sağ ve Türk-İslam hattında, sol ve sosyalist yelpazede, Türkiye kökenli Kürtlerde, Alevilerde, Hıristiyanlarda ve kadınlarda kurumlaşma şeklinde ayrı temel başlıklar altında anlatılıyor. Çalışmanın son, yani beşimci bölümü, bir zamanların “misafir işçiler”inden, nasıl birden fazla (dinî ve etnik) yeni azınlığın ortaya çıktığıyla ilgili. “El kapıları”, ne zamandan beri “yeni vatan”dı artık? “Sezonluk işçilik”ten kalıcı topluluklara nasıl geçilmişti? Kalıcılaşan topluluğun demoğrafik yapısındaki değişim süreçleri nasıl yaşanmıştı? Bu, iş ve meslek alanlarında nasıl bir çeşitlenmeye tekabül ediyordu?..

Bu çalışmanın muradı, Avusturya’yı yeni vatandaşlarına, yeni vatandaşlarını da Avusturya’nın toplamına tanıtan ve anlatan bir işlev görmektir. Özellikle de “Yeni Avusturyalılar” olarak tanımlanan topluluklarla ilgili yüzeysel, önyargılı, toptancı yaklaşımların kırılmasına, veriler sunarak hizmet etmektir. Madem ki “hayatta her şey önce tanımakla başlar”dı; gerçekten tanımak veya layıkıyla “tanış olmak” için, 50 yıl fazlasıyla yetecek bir zaman dilimiydi.


Belge Yayınları
Tel: 0212)517 44 53 – (0531)617 06 08
E-mail: info@belgeyayinlari.com