Mm

 • maalesef malesef, çı hêf ke
 • maaş ar. maişe m (çoğ. maişi)
 • macera macara (y) m, ~cı macaraparvar(e m) n
 • macun macun (i) n
 • maç ing. maç (i) n
 • maç yapmak maç kay kerdene
 • madalya it. medaliya (y) m
 • madalyon it. medaliyon (i) n
 • maden maden, madan (i) n, ~ci karkerê madeni
 • mağara ar. mağara(y) m
 • mağaza yu. mağaza (y) m
 • mağrur ar. veqer
 • mahalle mala (çoğ. mali)
 • maharet maharat, huner
 • mahcup sermonık, mehcub; ~etmek serm daene, mehcub kerdene; ~olmak serm kerdene, mehcub biyene; mahcubiyet mehcubên, sermên
 • mahir qabiliyetın, besêkar, destêber amayın
 • mahiyet mahiyad (i) n, mawzu (y) n
 • mahkeme makeme (y) n
 • mahkûm mapus, hepıs
 • mahkûmiyet mapusêni, mepıseni, hepısêni
 • mahlas ar. maxlas (i) n, leqeme m (çoğ. leqemi)
 • mahluk ar. maxluq (i) n
 • mahmur ar. serxoş, xora şiyên
 • mahrem ar. şaxsi, xusisi
 • mahremiyet cao şaxsi, zerrê çêi, weşiyayıso xusisi
 • mahrum marum, bêheq, bêçi, bêca, têber de verdae
 • mahrumiyet marum mendên, bêheqên, bêçi, bêcayen, têber de mendên
 • mahsul ar. maxsul (i) n
 • mahsus mexsus
 • mahşer qıyamete m (çoğ. qıyameti)
 • mahvetmek maf kerdene; ~ olmak maf biyene, xerepiyaene
 • makam (müzik) meqem (i) n; (kurumsal) caê edari n, odka mamuri m (çoğ. odkê ~)
 • makara makara m (çoğ. makari), silandır (i) n
 • makarna maxarna (çoğ. makarni) m
 • makas1 meqes (i) n, ~lamak meqes kerdene, ~ almak meqes guretene
 • makas2 (hayvan kırkma aleti) vırıng (i) n
 • makat qıne (y) m
 • makbul rınd, xoş, qail biyın, bae gıran
 • makbuz  ar. mexbuze m (çoğ. mexbuzi)
 • makine  makinam (çoğ. makini)
 • makyaj  fr. makiyaj (i)n
 • mal mal, mılk, sarwat (i) n
 • mala male (i) n
 • malî mali
 • maliye maliyya (y) m
 • maliyet maliyat, xercên, masırafên (i) n
 • malûm ayan
 • malzeme  malzeme (y) n
 • mama werdê pızezi (çoğ. werdey pızez)
 • mana mane (i) n, ~lı maneyın, ~sız bêmane
 • manav dukanê zarzawat n (çoğ. dukaney zarzawat)
 • manda camus (i) n
 • mandal ar. mandal (i) n
 • mandalina fr. mandarine m (çoğ. mandarini)
 • mandıra yu. mandra, bandra m (çoğ. mandari, bandri)
 • mandolin it. mandoline m (çoğ. mandolini)
 • manevi manawi, manadar
 • mangal yu. mangale (çoğ. mangali) m
 • manivela it. manowela (y) m
 • mantar sunge (çoğ. sungi) m
 • mantık manteğ (i) n, ~lı manteğın, ~sız bêmanteğ
 • manto fr. palto, manto (y) n
 • manyak aqıl ra honık, bêaqıl
 • manyaklık aqıl ra honıkên, bêaqılên
 • manzara ar. manzara (çoğ. manzari)
 • marangoz yu. marangos, naqqer, taştdar (i) n; ~luk marangosên, naqqerên, taştdarên; ~hane taştxane, marangosxane (y) n
 • marifet huner, marifed (i) n; ~li hunerbend, marifedın
 • marka it. marka m (çoğ. marki)
 • Mars (gezegen) Merrix, Mars n
 • mars etmek mars kerdene, ~olmak mars biyene
 • mart marte m (çoğ. marti)
 • martı la. marti n, martiye m (çoğ. martey)
 • marul yu. marol (i) n
 • masa masa, xonça m (çoğ. masi, xonçi)
 • masal sanıke (i) m
 • masaj fr. masac (i) n
 • maskara ruswa, soteri, masxare
 • maske it. maska, maske m (çoğ. maski); fa. neqab, bandêri n (çoğ. neqabi, bandeyri)
 • maskelemek maske kerdene, ~ ontene
 • maskelenmek maske ontên biyene
 • maskeli maskeyın, neqabın, bandêriyın
 • maske takmak maske ri ontene, band~
 • mason la. maxiyon, ~luk maxiyonên
 • masaj masac (i) n, masör/masöz masor(e m) n
 • masraf xerc (i) n
 • masum ar. bêqusır, bêguna, mosım
 • masumiyet bêqusırên, bêgunayên, mosımên
 • maşa ar. mihaşa, masa, maşa m (y)
 • maşrapa masık (i) n
 • matara thulıxê ağwe n (çoğ. thulıxey ~)
 • matbaa ar. matbaa m (y), fa. çapxane n (y)
 • matem şiayıs, matam, matem n (i); eza m (y)
 • matemde olmak şia de biyene, eza de ~, matem guretene
 • matematik fa. riyaziyyat, fr. mathematig n (i)
 • materyalizm fr. materiyalism n (i), materyalist materiyalıst
 • materyal fr. madde n (y), malzeme n (y)
 • matkap ar. matqabe m (çoğ. matqabi), qulekere m (y)
 • mavi khewe, khewi n (y)
 • maya amên (i) n
 • mayalamak amên kerdene
 • mayalı amênın
 • maya tutmak amên guretene
 • maydanoz maydenos (i) n
 • mayın ing. mayin (i) n
 • mayıs gulane (i) m
 • maymun meymun(e m) n
 • mayo kilotê aznen (i) n, tumanê ~
 • mayonez fr. mayonnaze m (çoğ. mayonnazi)
 • mazi waxto verên, waxto khan n (çoğ. waxtê ~)
 • mazlum mazlım
 • mazot dizal, mazut n (i)
 • meblağ mabla (y) m
 • mecal macal n (i), teqete m (çoğ. teqeti)
 • mecaz (metafor) macaz (i) n
 • mecbur mejbur
 • mecburiyet mejburên (i) n
 • meclis meclıs, maclıs (i) n, şüra mısleti (çoğ. şüraye ~)
 • meçhul maçul, meçul
 • medek medege (çoğ. medegi) m
 • medeni madani
 • medeniyet madaniyyad (i) n
 • megaloman megaloman(e m) n, xo qayil biyın
 • megalomanlık xo qayilên, nêweşiya xo qailên, xo herçi vinayen
 • meğer yoxro, meger
 • meğerki yoxro ke, meger ke
 • mehtap fa. mahrab (i) n, roşta asme m (çoğ. roştê asmu)
 • mekân çê, ca (y) n; bon, mahal, mekan (i) n
 • mekik fa. makuk (i)
 • mektep bkz okul
 • mektup mektube, namiye m (çoğ. mektubi, nami)
 • melek melege m (m (çoğ. melegi)
 • melemek melaene
 • melez cısno belek
 • melodi aheng (i) n
 • memba çıme m (y)
 • meme cıçık (i) n
 • memeli cıçıkın(e m) n
 • memelilik cıçıkên
 • memeliler cıçkıni
 • memleket welat (i) n
 • memnun mamnın, memnın, xoşnıd, razi
 • memnuniyet memnınên, xoşnıd biyen, raziyen
 • memur mamur(e m) n
 • memuriyet mamurên
 • mendil peşkire (i) m
 • menekşe menewşe (i) n
 • meni toxım, maniy, sıperm (i)
 • mensup … ra biyen
 • mensup olmak … ra biyenene
 • menşe koke m (çoğ. koki), naşad (i) n
 • menteşe mentese (y) m
 • mera yaban (i) n
 • merak mereğ (i) n, (endişe) qısawete m (çoğ. qısaweti)
 • meraklanmak mereğ kerdene, (endişe) qısawete kerdene
 • meraklandırmak mereğ de verdene, (endişe) qısawete de verdene
 • meraklı mereğın
 • merasim marasim (i) n
 • mercek mercege, gırskerdoğe m (çoğ. mercegi, gırskerdoği)
 • mercimek mercimege (çoğ. mercimegi)
 • merdane mardane (çoğ. mardani)
 • merdiven nerdıgan (i) n
 • meret sexur, bêwayir mendae
 • merhaba ma bê xêr
 • merhamet maramed, meramed, hemderd (i) n
 • merhametli maramedın, meramedın, hemderddar
 • merhametsiz bêmeramed
 • merhem melem (i) n
 • merhum rameti n, rametiye m
 • meridyen mêridiyen (i) n
 • merkep bkz eşek
 • merkez ar. markaz (i) n
 • mermer marmar (i) n
 • mermi marmiye m (çoğ. marmi); fişenge, qartuşe m (çoğ. fişengi, qartuşi)
 • mersi wes be, Heq rajibo
 • mert mêrd
 • mertek mertege (çoğ. mertegi)
 • mertlik mêrdên, mêrd biyen
 • mesafe dürên (i) m, mesafa m (çoğ. mesafi)
 • mesaj fr. mesac (i) n
 • mesane torbê miji n (çoğ. torbiye ~)
 • mesela mesal (i)
 • mesele mesela m (çoğ. meseli), mawzu n (çoğ. mawzi)
 • meslek kar (i) n, gure (y) n
 • mesut masud, haştın, haştae
 • meşale ar. maşale m (çoğ. maşali)
 • meşgale ar. maşgala m (çoğ. maşgali)
 • meşhur ar. soretın, meşur
 • metal fr. metal
 • meteoroloji fr. ilmê haway n (çoğ. ilmey haway)
 • methetmek bkz övmek
 • metin nusne n (çoğ. nusney)
 • metre it. metro  (y) n
 • metro fr., it. mêtro (y) n
 • mevcut estae, mawcud
 • mevki 1. (bürokraside) maqam (i), 2. (yer, bölge) ca (y) n, mahal (i) n
 • mevsim mawsim (i) n, fasılê serre (çoğ. fasıley serre)
 • mevzu mawzu n (çoğ. mawzi), mohtewa (y) m
 • mevzubahis mewz u bahs
 • mey 1. (çalgı) meye m (çoğ, meyi); 2. (alkollü içecek) mey, may (i) n
 • meydan meydan (i) n, raşte n (çoğ, raşti)
 • meyhane meyxane, mayxana m (çoğ, meyxani)
 • meyil (mec.) meyl (i) n; (eğim) çewt, meyl (i) n
 • meyilli meyl (i) n
 • meyletmek meyl kerdene
 • meyve meywa m (çoğ, meywi)
 • meyveli meywayın
 • mezar mezele m (çoğ, mezeli)
 • mezarlık mezeli (çoğul haldedir)
 • mezbaha serabırnênxane, sarabırnênxane m (y)
 • mezhep mazhab (i) n, ferqe m (çoğ. ferqi)
 • meziyet maziyad, fazilad (i) n
 • Mezopotamya Mesopotamiya m (Mezopotamya, iki nehrin arasındaki ülkedir – Mesopotamiya, ju welato de werte dı çhemiya)
 • mezun mekteb qedenên (i) n
 • mezun olmak mekteb qedenaene
 • mıknatıs yu. magnêtıs (i) n
 • mıntıka ar. mıntıqa (y) m, nahiya m (çoğ. nahi), ca n (y)
 • mırıldamak phıl kerdene
 • mırıldanmak phıldanene
 • mırıltı phıl (i) n
 • mısır lazut (i) n
 • mide miyde m (çoğ. midi), pize m (çoğ. pizi); vêre, zerre n (çoğ. vêri, zerri)
 • midye yu. midya n/m (çoğ. midyi)
 • migren fr. migrayıne m (çoğ. migrayıni)
 • mikrofon fr. miqrofone, mikrofone m (çoğ. miqrofoni)
 • mikrop mıkrob (i) n
 • mikroskop yu. miqroskob (i) n
 • miktar ar. miqdar, çıxase
 • mil 1. (balçık) lığe m (çoğ. lıği), 2. (örgü gereci) mile (çoğ. mili), 3. (tekerlek ekseni) mile (çoğ. mili), 4. (ölçü birimi) mile (çoğ. mili)
 • miligram miliqıram (i) n
 • milimetre milimetro (i) n
 • militan fr. militan(e m) n
 • millet mısled, mılled (i) n
 • milletvekili wekilê mısled n, wekila ~ m, (çoğ. wekilê ~)
 • milli mılli
 • millileştirmek mılli kerdene
 • milliyetçi 1. (yurtsever) mısledparwar, 2. (şovenist, ırkçı) mısledparast
 • milliyetçilik 1. (yurtsever) mısledparwarên, 2. (şovenist, ırkçı) mısledparastên
 • milyar milar, milyard (i) n
 • milyarder milarder(e m) n
 • milyon milone m (çoğ. miloni)
 • milyoner miloner(e m) n
 • mimar arxitekt(e m) n
 • mimari arxitektın (Mimarî işleri, mimarlar yapabilir – Karê arxitektıno, arxitekt şikine bıkere)
 • minare mınara m(çoğ. mınari)
 • minder minder (i) n, cılê roniştên n (çoğ. cıley roniştene)
 • mineral fr. mineral (i) n, çiê madani n (çoğ. çiyonê madani)
 • mineral suyu ağwa madani m (çoğ. ağwê madani)
 • minnet minned (i) n
 • minnettar minneddar(e m) n
 • minnettarlık minneddarên (i) n
 • minyatür miniyator (i) n
 • miras fa. meras (i) n, mılkê waresên (çoğ. mılkey waresên)
 • mirascı waris,wares(e m) n
 • misafir meyman(e m) n
 • misafirhane meymanxane, xanê meymanu n (çoğ. meymanxani, xaney meymanu)
 • misafir meymanên n
 • misafirperver meymanparwar(e m) n
 • misafirperverlik meymanparwarên
 • misal bkz örneğin
 • miskin sf. xavıl, sıst, gongıran, (argo) qınê gıran
 • miskinlik xavılên, sıstên
 • miskin olmak xavıl biyene, sıst ~
 • misyon fr. missiyon (i) n
 • misyoner missiyonker(e m) n
 • miting kombiyên, numayis (i) n
 • miyavlamak mırnaene
 • mizaç mizac, saxsiyat, xaslat, tabiyat (i) n; xuye m (çoğ. xuyi)
 • mizah (şaka yolluyla) yaraniye m (çoğ. yarani); (neşeyle) şenıtın, (dalga geçerek) zarav (i) n
 • mizahî sf. yaraniyen, yaraniye ra; şenıtên, zaravên (zaravın)
 • mobilya fr. mobila (y) m
 • mobilyacı taştkar(e m)n
 • moda fr. moda (çoğ. modi); ar. usıl, tawr; fa. mod (i) n, modê roce (çoğ. modiye rocê)
 • model 1. (manken) mankan(e m) n; 2. (küçük boyutta numune) makete m (çoğ. maketi), sablon (i) n, misal (i) n; 3. (aynı seriden araç-gereç) model (i) n
 • modern sf. moasır, asri, hemwaxht, newi
 • modernlik moasırên, asriyên, hemwaxhtên, newiyên
 • modernleştirmek moasır kerdene, asri ~, hemwaxht ~, newi ~
 • modern olmak moasır biyene, asri ~, hemwaxht ~, newi ~
 • mola ven. arê n (çoğ. ari), estrahad (i) n
 • mola verme arê cıdaên, estrahad kerdên
 • mola vermek arê cıdaene, estrahad kerdene
 • montaj fr. montac (i) n
 • montaj yapmak montac kerdene
 • mor mor
 • moral fr. moral (i) n, hal u kef (i) n
 • morarmak sur biyen
 • motor fr. (la.) motar, motor (i) n
 • motorlu bot botu motorın n (çoğ. botê motorıni)
 • motorsiklet motorsigled (i) n
 • mozaik fr. muzayıq (i) n
 • muaf qormiş
 • muaf tutmak qormis kerdene
 • muayene moayene (çoğ. moayeni)
 • muayene etmek moayene kerdene
 • muayene olmak moayene biyene
 • muhabbet mobet (i) n
 • muhabbet etmek mobet kerdene
 • muhabir ar. muxabir(e m) n, xeberdoğ(e m) n
 • muhafaza ar. muwafaza (y) m, (araziler, mülkler) qori
 • muhafaza etmek muwafaza kerdene, qori ~
 • muhafazakar muwafazakar(e m) n
 • muhakkak muwaqaq
 • muhalefet fa. moxalefên, vêra cıamaen
 • muhalif moxalef(e m) n
 • muhallebi ar. muxalebi, ing. puding (i) n
 • muharebe herb (i) n
 • muhasebe hesabkarên (i) n
 • muhasebeci hesabkar(e m) n, (i)
 • muhtaç motac
 • muhtaçlık motacên
 • muhtaç olmak motac biyen
 • muhtar mıxtar, moxtar, muxtar(e m) n, (i)
 • muhtarlık muxtarên, ~ yapmak muxtarên kerdene
 • muhtemel muxtamal
 • muhtemelen muxtamalan
 • mum mome, şame m (çoğ. momi, şami)
 • mumluk şamêdan (i) n
 • murat mırod (i) n, ~sız bêmırod
 • murat almak mırod guretene, mırodê xo biyene
 • Musevi Yaxudi
 • musibet xısm, xırabên, bêbextên (i) n
 • muska musqa m (çoğ. musqi)
 • musluk lüliye m (çoğ. lüli), lüliya ağwe, çırtıke m (çoğ. lüliyê ağwe, çırtıki)
 • mutfak mutbağ (i) n, asxana n (çoğ. asxani)
 • mutlak motlaq, mutlaq, bêhemehal
 • mutlaka motlaqa, mutlaqa
 • mutluluk berxudarên, haştên, sa biyen, xoş bextên, xoş halên, kêf (keyf) rındên, saadet, safa
 • mutlu olmak berxudar biyene, haşt ~, sa ~, kêf rındene
 • mutsuzluk nahaştên, bêbextên, bêkêfên, naxoşên
 • mutsuz olmak nahaştene, bêbextene, sa nêbiyene
 • muz mouz, muz (i) n
 • muzaffer ar. mızaffar
 • mübah cırê heqên, quna çinebiyen, heq kerdên
 • mübalağa efrat (i)
 • mübarek bımbarek
 • mücadele ar. mıcadela m (çoğ. mıcadeli)
 • mücevher mucawher n (i)
 • müdahale qarıs biyen, dest cıeşten
 • müdahale etmek qarıs biyene, dest cıeştene
 • müddet, süre mudded, waxt (i) n
 • müdür rais(e m) n, modır(e m) n
 • müfettiş nazaratkar(e m) n, taftişdar(e m) n
 • müftü mofti, mufti n
 • mühendis mendiz(e m) n
 • mühendislik mendizên
 • mühim mohem, ahamiyatın
 • müddet moddad, mohlad (i) n
 • mühür mor (i) n
 • mühürleme mor kerdên
 • mühürlemek mor kerdene
 • mühürletmek mor kerdên daene
 • müjde mijdani m
 • müjdelemek mijdan cıdaene
 • mükâfat, ödül xalete m (çoğ. xaleti)
 • mülteci muxacır (i) n, farari n
 • mümkün mumkın, mımkın, emkan biyen
 • münakaşa hurenayıs (i) n
 • münakaşa etmek hurenaene
 • münasebet, ilişki ertebad, tamas (i) n
 • münasip mınasıb
 • mürekkep moraqqep (i) n
 • Müslüman Moselman(e m) n, Moslıman(e m) n
 • Müslümanlık Moselmanen, Moslımanen
 • müşterek moştaraq
 • müşteri mostari(ye m) n, musteri(ye m) n
 • müzik muzige m (çoğ. muzigi)
 • müzisyen muzigker(e m) n, muzig kerdox(e m) n

…………………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z