İi

 • iade tepya berdeni (rusnaeni), çerexnaeni
 • iade etme tepya berdis, çerexnayıs
 • iade etmek tepya berdene, çerexnaene
 • iade alma tepya guretis
 • iade almak tepya guretene
 • iadeli çerexnayın
 • ibadet ibadat, ebadat n
 • ibadet etmek ibadat kerdene
 • ibare ibara, ebara m
 • ibaret ibared, ebared (Hayat yiyip içmekten ibaret değil – Weşiyen, sım u werdene ra ebared niya)
 • iblis seytan; (mec.) züreker, dubaraker, fena, xırabın
 • ibne (argo) qınêdae
 • İbrani Yaxudi
 • İbranice İbranki
 • ibre ar. ibra, yibra
 • ibret ar. ibrad
 • ibrik ibrıq, yıbrıq (i) n
 • icat ar. icad, yicad (i) n
 • icat etmek icad kerdene
 • icra icra, yicra (çoğ. icri, yicri) m
 • icraya vermek (alacak-verecek işlemleri) icra daene
 • icra etmek (uygulamak) icra kerdene
 • icraat kar, gure n
 • zerre (çoğ. zerri) n
 • içecek, içki sım (i) n
 • içe doğma fehl amayıs, aqıl amayıs; içine doğmak fehl amaene, aqıl ~
 • içekapanık sermık
 • içerde zerre de
 • iç çekmek xesret ontene, zerrê xo ~
 • içeri zerre (i) n
 • içerik mane (çoğ. mani) m, mohtewa (çoğ. mohtewi) m
 • içerlemek mırodiyaen, hers biyen
 • içermek (içine almak) tey biyene
 • içgüdü qabiliyetê zerri n
 • için sebet, cokiro (U, sebeta ma, piê xode bi xırabın / O, bizim için babasında kötü oldu)
 • içirmek sımıtdaene
 • içkulak gosê zerri n
 • içlenmek hesır ardene, xesret ontene
 • içli zerreyın
 • içme sımıtên (Su içme zamanı geliyor / Waxte ağwe sımıten yeno)
 • içmek sımıtene (Kardeşim sigara içiyor / Bıraye mı cığara sımenu); içirmek sımıtnaene (Gençlere rakı içirmek iyi değil / Gencu reqi sımıtnaene rınd niya); içirttirmek sımıtên daene (Zorla acı şalgam içirttirmiş / Ebe zor şalğamo tuj do sımıtene.)
 • iç mimar mimarê zerri n (mimara ~ m)
 • içten zerrewes, ar. samimi
 • içtenlik zerrewesen, samimi biyen
 • içtenlikle zerrewesen ra
 • içyağı thon (i) n
 • içyüz riê zerri n
 • idam dard kerdên
 • idam etmek dard kerdene
 • idare idara (çoğ. idari) m
 • idareci idareker(e m) n, (çoğ. idarekeri)
 • idarecilik idarekerên m
 • idare etmek idara kerdene
 • iddia idda m, bahs (bas) n
 • iddia etmek idda kerdene, bahs kerdene
 • iddianame iddaname m (çoğ. iddanami)
 • iddiaya girmek bahs kewtene
 • ideal fr. ideal, edeal n; idealist edealkar(e m) n
 • ideoloji fr. edeoloji n
 • ideolojik edeolojiyın
 • idman dawamkar, edman (i) n, edame (çoğ. edami) n
 • idrak edraq (i) n
 • idrak etmek edraq kerdene
 • idrar miji m
 • ifade beyan (i) n
 • ifade etmek beyan kerdene
 • ifade vermek beyan cıdaene
 • iffet sermên, onorên
 • iflah rınd biyen, raxeleşiyen, rehetên
 • iflas bêpulên (i) n
 • iflas etmek bêpul mendene
 • ifşa etmek asan kerdene, hesnayen kerdene
 • iftar rocê rakerdis (i) n, ~ açmak rocê rakerdene
 • iftihar (ju/çiye ser) xo meth kerden, ~ etmek xo meth kerdene
 • iftira ilava (çoğ. ilavi) m, hilafe
 • iftira etmek ilava kerdene
 • iğde edıge, yedıge (çoğ. edıgi) m, ~ ağacı dara edgo m (çoğ. darê edgo)
 • iğne derjine, derzine m
 • iğne yapmak (ilaç) derjeni cısanaene, ~ yaptırtmak derjeni xo sanaene, ~lemek ebê derjeni pıranaene
 • iğrenç pis, mırdar, rezil, zerre vırtnaen
 • iğrenme zerre kuynwerayıs n
 • iğrenmek zerre kuynweraene, vırtraena xo amaene
 • iğreti, eğreti çewt, bêbınge
 • iğreti durmak çewt vındaene
 • ihanet xıyanet (i) n
 • ihanet etmek xıyanet kerdene
 • ihbar sekayet, sikayet (i) n
 • ihbar etmek gerê kerdene, sekayet ~, elan ~
 • ihlal omiş nêbiyen (e) n, ~ etmek omiş nêbiyene
 • ihmal sarfê nazar; ~ etmek sarfê nazar kerdene, pê goşi eştene
 • ihracat teber roten, rotê teber
 • ihraç (kurumsal) teber eşten, ~ kerden
 • ihtar, uyarı extar (i) n, ~ etme extar kerdıs, ~ etmek extar kerden
 • ihtarname extarnama (çoğ. extarnami) m
 • ihtilaf bkz anlaşmazlık
 • ihtilal, devrim inqılab, enqılab (i) n
 • ihtimal ehtemal n (Bir ihtimal daha var / O da ölmek mi dersinJu ehtemalo bin ki esto / Tı vana, u ki merdena)
 • ihtimal dışı ehtemal nêdae
 • ihtimal hesapları hesabê ehtemalo
 • ihtimal vermek ehtemal cı daene (Bu kadar erken geleceğine ihtimal vermemiştim / Mı ehtemal nêdaybi cı ke, tı nia xonde rew yena)
 • ihtimam bkz önemseme, ~ göstermek bkz önemsemek
 • ihtiras bkz hırs
 • ihtisas hostaen, maharat
 • ihtiyaç itiyac, hacat (i) n
 • ihtiyar khal, pil
 • ihtiyarlamak khal biyene, pil ~
 • ihtiyat bkz tedbir
 • ikametgâh caê weşiyen n
 • ikaz bkz ihtar (uyarı)
 • iki dı, dıde; ~ci dıdeın
 • ikilem bêqarar, bêguman
 • ikindi verasan (i) n
 • ikisi birlikte hurdima
 • ikiyüzlü riyakar
 • ikiyüzlülük riyakaren
 • ikiyüzlü olma riyakar biyıs, ~ olmak riyakar biyene
 • ikiz dılet (i) n
 • iklim hawa, ayam n
 • ikna eteqat (i) n
 • ikna olma eteqat biyıs,  ~ olmak eteqat kerdene
 • ikram iqram (i) n
 • ikram etme iqram kerdıs, ~ etmek iqram kerdene
 • ikrar iqrar (i) n
 • ikrar verme iqrar cıdayıs, ~ vermek iqrar cıdaene; ~ alma iqrar guretıs, ~ almak iqrar guretene
 • iktidar haqimiyyat (i) n
 • iktisat ar. eqtisad (i) n, yu. eqonomi n
 • ilaç ilac, derman (i) n, ~lı ilacın
 • ilaçlamak ilac kerdene
 • ilah Heq n
 • ilahiyat elahiyyat n
 • ilan elan (i) n
 • ilave bkz ek
 • ilçe nahiya m (çoğ. nahi)
 • ile u, be, ebe
 • ilelebet abadiyat n
 • ileri raver (i) m
 • ilerleme raver şiyen m
 • ilerlemek raver şiyene
 • iletişim tamas, ertebad (i) n
 • iletişim kurma tamas kerden, ertebad de biyen
 • iletişim kurmak tamas kerdene, ertebad de biyene
 • iletken tamaskar, ~lik tamaskaren
 • iletmek rusnaene, hawalê kerdene
 • ilgi bkz ilişki
 • ilgili elaqadar
 • ilgilendirmek enterese kerdene
 • ilgilenmek elaqadar biyene
 • ilginç enteresan
 • ilham ar. ilham (i) n
 • iliklemek (düğmeleme) gocege gırêdaene, (el bağlama) dest gırêdaene; düğme çözmek gocege akerdene
 • ilim, bilim ilm (i) n; bilimci ilmdar(e m) n
 • ilişki elaqa (çoğ. elaqi) m, enterese (çoğ. enteresey), ertebad (i) n, mınasebed (i) n
 • ilişkili ertebadın, elaqadar
 • iliştirmek napıraene
 • ilk vırên, juen
 • ilkbahar usar (i) n
 • İlk Çağ Dewro Vırên n
 • ilke osıl, usıl (i) n; fr. prensib, ar. dustür (i) n
 • ilkellik barbarên, wahşiyen, yabaniyen
 • ilkokul mektebo vırên n (çoğ. mektebê ~)
 • ilköğretim wendiso vırên n (çoğ. wendisê ~)
 • ilkyardım ordımo vırên n (çoğ. ordımê ~), emdad (i) n
 • illa(ki) illa kê
 • illet nêweşiye (çoğ. nêweşi), maraz (i) n
 • ilmek gıro qıckêk (çoğ. gırê qıckêki)
 • ilmik kamand, kemend (i) n
 • iltica mohacırên (i) m
 • iltifat meht (i) n
 • iltifat etmek meht kerdene
 • iltihap iltab, eltehab, cerexad (i) n
 • iltihaplanmak iltab guretene, cerexad cıkewtene
 • ima ima m (çoğ. imi)
 • ima etmek ima kerdene, gos ser ardene
 • imalı imayın
 • imal vıraştên, wertê ardên, mahsul (i) n
 • imal etmek vıraştene, wertê ardene, mahsul guretene
 • imalı maneyın
 • imam imam, moazzın (i); xoce (çoğ. xoci) n
 • iman inam (i) n
 • iman etmek inam kerdene
 • imanlı inam kerdın, imansız bêinam
 • imar ar. imar (i) n
 • imar etmek imar kerdene
 • imarlı imarın
 • imdat emdad (i) n
 • imece erxat, yerxat (i) n
 • imha çinê kerdên, xırab ~, wiran ~ (i) m
 • imkân emkan(i) n
 • imrenmek (insandan insana) ze ju biyen waştene, (bir şeye) çım tey mendene
 • imtihan emtan (i) n
 • imtihan etmek emtan kerdene
 • imtihana girmek emtan kewtene
 • imza emza (çoğ. emzi) m
 • imzalamak emza kerdene
 • inanç (dini) inam, etıqat (i) n; (sosyal) etıqat
 • inançlı etıqadın
 • inandırıcı inam kerdın
 • inandırmak inam ser ardene, eteqadın kerdene
 • inanmak inam kerdene, eteqad ~
 • inat inad (i) n, ~çı inatın
 • inat etmek inad kerdene
 • ince bari, ~cik barkek, zarif molayım, sığ tenık
 • incir engire, hejire (i) m
 • indirim baê ronıteni, ~ yapmak baê ronaene
 • indirmek ronıtene
 • indirtmek ronıtdaene
 • inek manga (çoğ. mangi, mangey) m
 • inmek war amaene
 • indirmek war ardene
 • İngiliz İngılız
 • İngilizce İngılızki n
 • inilti nalên (i) m
 • inlemek nalaene
 • inmek 1. (aşağıya inmek) cêr amaene, 2. (yokuş aşağı gitmek) cêr ro şiyene; 3. (inmek, konmak) niştene
 • inkâr enkar (i) n
 • insaf meramed (i) n
 • insaflı meramedın, ~sız bêmeramed
 • insaf etmek meramed kerdene
 • insan ison, beynadam (i) n
 • insanlık isonıtên m
 • inşa ar. insa (y) n, ~ etmek inşa kerdene
 • inşaat insat, insaet (i) n; ~ yapmak insat vıraştene
 • inşallah insala
 • intihar xo kiştên
 • intikam hef (i) n
 • ip, iplik la, lak (i) n
 • ipek ipeg (i) n
 • ipek ipeg (i) n
 • ipek böceği lulıka ipegi (i) n
 • ipekli ipegın
 • İran İran
 • iri gırs, irice gırsın, irikıyım zebelle
 • irileşmek gırs biyene
 • irin rêm (i) n
 • irinli rêmın
 • irkilme xhof kerdên
 • irkilmek xhof kerdene
 • irmik yırmığe (çoğ. yırmıği) m
 • irs ırs (i) n, irsi ırsi
 • is is (çoğ. isi) n
 • isabet isabed (i) n
 • isabet etme isabed kerdên
 • isabet etmek isabed kerdene
 • isabetli isabedın
 • ishal zerre şiyen n, rıtıke (çoğ. rıtıki) m
 • ishal olmak zerre şiyene, rıtıke guretene
 • isim bkz ad
 • isimsiz bêname
 • iskambil kartakay m (çoğ. kartêkayi)
 • iskelet cendeg (i) n
 • İslam Eslam n
 • islemek is kerdene
 • isli isın
 • ispat espad, dalil (i) n
 • ispatlama espad kerden
 • ispatlamak espad kerdene
 • ispatlatmak espad kerd daene
 • israf esraf (i) n
 • israf etmek esraf kerdene
 • İstanbul Astamol n
 • istasyon vındisgah, vındengah (i) n
 • istek waşt, waze n (çoğ. waşti, wazi)
 • isteme waştên
 • istemek waştene
 • istenilmek waşten amaene
 •  istetmek waşten daene
 • istifa kar caverdis
 • istifa etmek kar caverdaene
 • istifade estefade (çoğ. estefadi)
 • istifade etmek estefade kerdene
 • istiflemek yu. istif kerdene
 • istikamet reçe m (çoğ. reçi)
 • istirahat araşiyên
 • istirahat etmek araşiyaene
 • isyan etraz kerdis, asiyên, qıyam (i) n
 • isyan etmek etraz kerdene, asiyên ~, qıyam ~
 • isyancı asi n, asiye m
 • isyankâr isyankar
 • kar n (i), gure n (y); işçi karker(e m) n, işinsanı kardar(iye m) n
 • işaret nisane n (çoğ. nisani); alamet, işarat (i) n
 • işaret etmek mısnaene, işarat kerdene
 • işaretlemek nisan kerdene
 • işbirliği yerxat, hemkarên (i) n
 • işbirliği yapmak yerxat kerdene (areydaene), hemkar biyene
 • işemek mij kerdene
 • işgal eşgal (i) n
 • işgal etme eşgal kerdene
 • işitme hesnaen
 • işitmek hesnaene
 • işkence eziyat, azab (i) n
 • işkence yapmak azab cıdaene, eziyat kerdene
 • işsiz bêkar(e m) n
 • işsizlik bêkaren
 • işsiz kalmak bêkar mendene
 • iştah esta, ista (y) m
 • iştahı olmak esta xo biyene
 • iştahlı estayın
 • iştahsız bêesta
 • işve cilwe n (çoğ. cilvi)
 • işveli cilweyın(e m) n
 • işve yapmak cilwe kerdene
 • işyeri karxane, gurêxane m (çoğ. karxani)
 • it kutık(e m) n
 • itaat etaed n (y)
 • itaat etmek etaedkar m (y)
 • ithal hernayısê teber n
 • ithal etmek teber ra hernaene
 •  itibar etebar (i) n
 • itibar etmek etebar kerdene
 • itibaren … ra nat
 • itikat eteqad (i) n
 • itimat etımad (i) n
 • itimat etmek etımad kerdene
 • itiraf qabul (i) n
 • itiraf etmek qabul kerdene
 • itiraz etraz (i) n
 • itiraz etmek etraz kerdene
 • itmek, itelemek thon daene
 • ittifak pia gurên
 • iyi rınd, ~lik rındên
 • iyileşmek rınd biyene
 • iyileştirmek rınd kerdene
 • iyiliği başına kakmak serevde kerdene
 • iyi olmak rınd biyene
 • iyi yapmak rınd kerdene
 • iyilik yapmak rındên kerdene
 • iz reçe m (çoğ. reçi)
 • izah tarıf (i) n
 • izah etmek tarıf kerdene
 • izin tatil (i) ni mısade n (çoğ. mısadi)
 • izin almak mısade guretene, tatil veciyaene
 • izin vermek mısade cıdaene, tatil rusnaene
 • izinli tatil de biyen
 • izinsiz bêmısade
 • izlemek (bakmak) qayt kerdene, ser ~; (ardı sıra gitmek) dıma şiyene, (takip altına almak) cı pinaene

…………………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z