Öö

 • öbek komele m (çoğ. komeli)
 • öbür u bin
 • öbürü u bin, u binên
 • öç, intikam ar. xef (i) n
 • öç alma hef gureten
 • öç almak hef guretene, intıqam ~, (Birinden öç almanın peşinde koşma, hakkını al / Jü ra hef gureteni dıma mêfeteliye, heqa xo bıce)
 • öç alma güdüsü, hayf xınc (i) n
 • ödeme hesab cıdaen
 • ödemek hesab cıdaene
 • ödev wazife (y) n, evödevi wazifê çêy
 • ödlek tr. tersonek, tırsonık, vısonık
 • ödünç dên (i) n
 • öfke hers, xırs, ğezeb, asabiyad (i) n
 • öfkelenmek hers biyene, ğezeb kerdene, asabi biyene
 • öfkeli hersın, xırsın, ğezebın, asabiyın
 • öğe onsor (i) n
 • öğle peroc, peroj, peroz (i) n
 • öğrenci telebe n, telebiye m
 • öğrencilik telebiyen
 • öğrenim wendên, mısaên n
 • öğrenme mısaên, musaên
 • öğrenme mısaene, musaene
 • öğretim mısnaên, musnaên
 • öğretme cımısnaên, cımusnaên
 • öğretmek cımısnaene, cımusnaene
 • öğretmen maylım(e m) n
 • ögüt ogıt (i) n
 • öğüt verme ogıt cıdaên, ~ cıdayıs
 • öğüt vermek ogıt cıdaene
 • öğütme redaên, redayıs
 • öğütmek redaene (Buğdayı değirmene götürüp öğüterek un yaparlar – Genım bêne arê de redane, kenê ardo)
 • öksürük kuxe (çoğ. kuxi) n
 • öksürme kuxên, kuxayıs
 • öksürmek kuxaene, kuxê kerdene
 • öksüz bêkes, sê, bêpi u maye
 • öküz ga (y) n, (küçükten büyüğe silsile: gok, mozık, boğe/viştera, ga)
 • ölçek kod (i) n
 • ölçmek pemnaene
 • ölçü andaze, endaze, mıqdar n (çoğ. andazi, endazi, mıqdari)
 • ölçüsüz bêendaze
 • öldürme kiştên
 • öldürmek kiştene
 • öldürülme kiştên amaen, kişt biyayıs
 • öldürtmek kiştên daene
 • öldürtülme kiştên amayıs
 • öldürtülmek kiştên amaene
 • ölme merdis, merdên
 • ölmek merdene, comerdiye şiyene, rameti biyen, rametiya xo şiyen
 • ölü meyid (i) n; merde, mefta n (çoğ. merdi, mefti); hayvan ölüsü cendeg(i) n
 • ölüm merden m, merdiş n
 • ölüm döşeğinde olmak cankês de biyene (Köyün muhtarı bir haftadan beridir ölüm döşeğinde, diyorlar – Vane, ju hetey ra nato muxtarê dewe cankês dero)
 • ölümlü merdın
 • ölümsüz nêmerdaê
 • ölümsüzlük nêmerdên
 • ömür emr, omr (i) n
 • ön ver (i) n, vereniye m (çoğ. vereni)
 • önce raver, sıfte
 • önceki raverın, sıfteyın
 • öncelik raverên, sıfteyen
 • öncelikle raver ra, sıftey ra
 • öncü rahbar(e m) n
 • önder serman, sermiyan(e m) n
 • önderlik sermanên, sermiyanên
 • ön-edat verhurendi n (Kelimenin önüne gelen parçacık – Parçıko ke yeno vêre qesi)
 • önem mohem, muhim, ehemiyed, qıymad (i) n
 • önemli mohem biyen, qıymadın
 • önemli olmak ehemiyedın biyene
 • önemsemek qıymet cıdaene, mohem diyaene
 • önemsiz mohem nêbiyae, qıymad çinêbiyae
 • önek verparçık (i) n
 • öneri tawsiye m (çoğ. tawsiyi)
 • önermek tawsiye kerdene
 • öngörmek guman kerdene
 • öngörü guman (i) n
 • önlem tedbir (i) n
 • önlemek mane biyene, nêverdaene
 • önlük (öne giyilen) peştıke m (çoğ. peştıki)
 • önsöz vervate n (çoğ. vervati)
 • öpmek phaç kerdene
 • öpücük phaç (i) n, ~ almak phaç guretene, ~ vermek phaç cıdaene
 • öptürmek phaç kerdên daene (Annem elini öptürdü – Maa mı destê xo da paç kerdene)
 • öpüş phaç kerdis
 • öpüşmek (jübin) pkaç kerdene
 • ördek wordeg(e m) n, ordeg(e m) n
 • örf adab (i) n
 • örfî adabın
 • örgü munayıs (i) n, örme munaen, örmek munaene
 • örgüt taşkilad (i) n
 • örgütlemek tartib kerdene
 • örgütlenmek ju ca amaene, kom biyene, erxat kerdene
 • örk orq (i) n
 • örklemek orq kerdene (Babam, atı çayıra örkledi – Piê mı mayıne çayır de orq kerde)
 • örnek er. orinag, misal (i) n; ~ vermek misal cıdaene, ~ almak misal guretene
 • örtmek ser guretene, piştene
 • örtü cıl (i) n, ~lü ser gureteyın, piştaen; eşya örtüsü selme m (çoğ. selmi)
 • örtünmek xo piştene, xo bıpistene
 • örümcek pirike (i) m
 • öteki u bin
 • ötmek wanıtene, qiqlaene (Serçe ne kadar güzel ve coşkulu ötüyor – Mirçike çıxa wes u eşqili vanena)
 • övgü meth (i) n
 • övmek meth kerdene
 • övülmek meth biyene
 • övünmek xo meth kerdene
 • öykü hekate, sanıke m (çoğ. hekati, sanıki)
 • öyle hêni, hêniyo
 • öz mahiyat (i) n
 • özel xususi, xas; ~ isim namo xususi, ~ xas
 • özne subyekte m (çoğ. subyekti)
 • özen xaxasiyad (i) n
 • özenli xaxas, xaxas biyen
 • özenli olmak xaxas biyene
 • özerk muxtariyad, otonom (i) n
 • özerklik muxtariyadên, otonomên
 • özet xulase n (çoğ. xulasi), kılm ra
 •  özgür azad, sarbasd
 • özgürleşmek azad biyene, sarbasd mendene
 • özgürleştirmek azad kerdene, sarbasd verdaene
 • özgürlük azadiye, sarbestiye m (çoğ. azadi, sarbasti)
 • özlem vira kewtis (i) n
 • özlemek vira kewtene
 • özne subyekt, kerdoğ (i) n

…………………………….

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z