ZAZACA DEYİMLER

A

 • adır cı-kewtene > içine ateş düşme
 • adır de kay kerdene > ateşle oynama
 • adır u kıle biyaene > çekilmez olma, zarar veren olma
 • adır wedariyu > yazıklar olsun
 • ağwa deru berdene > dere suyunda gitme
 • aqılê xo arede sarê xo > aklını başına topla
 • araq eştene > ter atma
 • ardê xu pırocne, pırocına xu dard kerda > ununu elemiş, eleğini asmış
 • axira xo gor be gor amaene > sonu kötü gelmek
 • ayıbo şa > yüz karası

B

 • bas kerdene > başa çıkabilme
 • baqıl biyene > akıllı olma
 • baqıl vındene > akıllı durma
 • bêçare mendene > çaresiz kalma
 • bêdest u bêpay > elden ayaktan düşmüş
 • bêkes u bêçê > evsiz barksızlık, kimi kimsesi olmama
 • bela biyene > bela olma
 • bela feteliyaene > bela arama
 • bela guretene > bela alma
 • be ramaniye (ramaniye amaene) > sadede gel
 • bêri u bêçım > vefasız, görgüsüz, kıymet bilmez
 • bezar kerdene > canından bezdirme
 • bımane weşiye (haşten) de > hoşça kal
 • bınê dest de guretene > el altında tutma
 • bıngê dina > dünya hali
 • bıngê nêguretene > yerinde duramama
 • biyo şiyo > olmuş bitmiş
 • boyın u pıxın > kir pas içinde olma, pasaklı, pecmurde

C

 • ca be ca > yer yer
 • caê xo de vınde > yerinde dur, ağır ol
 • canê tu wes bo > canın sağolsun
 • can guretene > canını almak
 • can wes biyaene > canı sağolma
 • caverde Heq kenane > Bırak Allah (Hakk) aşkına
 • cıni sare xu ser aredaene > cinleri başına toplama
 • ciê xu de kay kerdene > bokuyla oynama
 • ci qıne de husk biyaene > ödü bokuna karışma
 • comerd biyaene > cömert olma
 • comerdenia Heq’i > Hakk’ın cömertliği
 • cor ra hatam cer > yukarıdan aşağıya

Ç

 • çapale cı-eştene > tokat akşetme
 • çe be sen > evi viran
 • çı beno bıbo > ne olursa olsun
 • çılt wılt kerdene > bir şeyi gelişi güzel yapma, baştan savma yapma
 • çım kerdene > nazar etmek
 • çım qapan kerdene > gözünü kapama, göz yumma
 • çım ra warogınaene > gözden düşmek
 • çımu ra dür > gözden uzak
 • çio xas > güzel şey
 • çorro şia > zıkkımın kökü

D

 • dar u ber > ağaç mağaç
 • decê sari > baş ağrısı (kişi)
 • dec ontene > acı çekmek
 • dela şiaye > kara kancık
 • dênê vıli > boyun borcu
 • des beçıku de des huner > on parmakta on hüner
 • dest gıranen > eli hafif
 • dest pıra nênaene > el sürmeme
 • dest ra amaene > elinden gelme
 • dest gıranen > ağır elli
 • dest ra thawa nêamaene > elinden bir şey gelmeme
 • dest sıvıken > eli hafif
 • dest u pay bışikiyaene > eli ayağı kırılası
 • dıma şiyene > ardından gitme
 • dıma woştene > ardından koşma
 • dım xo ro daene > arsızlık etme
 • dızdi dızdi > gizli gizli
 • dızd u lewend > hırsız ve gözü aç
 • dina amaene > dünyaya gelme
 • dostê roca wes u rınden > iyi gün dostu
 • dostê roca şiaye > kara gün dostu
 • dubaro kerdene > arkasından çekiştirme, yalan yanlış konuşma

E

 • ecelê xu amaene > eceli gelme
 • endi beso > artık yeter
 • endi fam kerdene > nihayet akıl etmek
 • ekê mınasıbo > eğer uygunsa (münasipse)
 • ekê nesibo > eğer nasipse
 • emrê Heqi > Hakk’ın emri
 • Ezrail biyaene > Azrail kesilme, zorba olma

F

 • farfarık biyene > yanar döner olma
 • farz kerdene > farz etme
 • fek akardae > ağzı açık
 • fekê xu akerde mendene > ağzı açık kalmak
 • fekê xu ranêkerdene > ağzını açmama
 • fek guretene > ağzını kapatma (konuşmama anlamında)
 • fek kardi ranêkena > ağzını bıçak açmıyor
 • feku gılezgın > salyalı ağız

G

 • gau şia > üste çıkan, üstüne alınmayan
 • genc u burc > gepgenç, gepegenç
 • gıran gıran > yavaş yavaş
 • gosu berdene > (birinin) kulaklarını götürme
 • gos cıdaene > kulak verme, kulak kesilme
 • gos cınêdaene > kulak asmamak, dinlememek
 • gos u kherık berdene > (birinin) kulaklarını götürme, gevezelik etme, gürültü patırtıyla rahatsız etme
 • gos werdene > yakasından düşmeme, yapışıp kalma, huzursuz etme, sıkboğaz etme
 • gor bê gor biyaene > rezil rüsva olma, sürüm sürüm sürünme
 • guna ju guretene > birinin günahını alma
 • guna xu çine biyaene > günahı olmama
 • gunekar biyaene > pişman olma
 • gunekiya xu amaene > (birine) yazığı gelme

Ğ

 • ğejibe tu > ne mutlu sana
 • ğeriben kerdene > gariplik çekme
 • ğerib halê ğerib zanenu > garibin halini garip bilir
 • ğezeben kerdene > her şeyi çarçabuk yapma, oldu bittiye getirme

H

 • har u mor > baş belası, başa bela (Biyo har u mor, kewtu çeberê ma. / Kapımızda bela olmuş.)
 • hatam gırtıka > gırtlağına kadar
 • hef guretene > öç alma
 • hengame vetene > gürültü koparma, curcuna çıkarma
 • heqa xu biyaene > hakkı olma
 • Heq comerdo > Hakk cömerttir
 • heqeber amaene > başa çıkabilme, hakkından gelebilme
 • heqê cı-daene > hak verme
 • heqê verdene > hak yeme
 • Heqo tu esta > Ya Hakk sen varsın
 • Heq xêrê xu bıdero > Hakk iyiliğini versin
 • herbi herbi > çabuk çabuk
 • her çi ra raveri > her şeyden önce
 • her ju roca Heqi > Her Allah’ın günü
 • her weno kutık buro > malı zaya gitme, malının hayrını görememe, hakkından vazgeçme
 • hesir biyene > esir olma, (birinin) elinde kalma
 • huner niyo (hunerê xo çıko) > hüner değil

İ

 • inadê xo inado > inadı inat
 • inadê bıze > keçi inadı
 • isanu kamıl > kamil insan

J

 • je çuçıke fırdaene > kuş gibi uçma
 • je gai meğel biyaene > (insan için) öküz gibi yere yatma veya oturma
 • je kerzi yaxe pıloşiyaene > kene gibi yakasına yapışma
 • je mefte biyaene > canlı cenaze olmak
 • je wergi vesan biyene > kurt gibi aç olma
 • je xaşıle biyaene > bitkin düşme, çok hırpalanmış olma
 • ju helmde > bir çırpıda, bir solukta
 • jüro zelal > apaçık yalan

K

 • kafa dest lesnaene, lapa xu lesnaene > avucunu yalama
 • karê mı to de çino > sende işim olmaz
 • kar u gure > iş güç
 • kêf kêfê tuyo > keyf senin keyfin
 • kemera bıni > temel taşı
 • kengere verê vay > kolay kanan, her yola amade, rüzgâra göre yön değiştiren
 • kıle bacıke eştene > ateşin bacayı sarması
 • koka vıli qalın biyaene > ensesi kalın olma
 • kuk u palt > kekeme, kekeleyen
 • kurık eştene > sabırsızlık etme, nefsine düşkün

L

 • lal u qer > sağır dilsiz
 • lerz cı-kerdene > oldu bittiye getirme, acele etme
 • lüya dızde > hırsız tilki

M

 • ma ra dür vındero > bizden uzak dursun
 • meğel biyaene > (insan için) tembellik etme, işte kaytarma
 • miyane xu hard nêamaene > sırtı yere gelmeme
 • moze kerdene > kaytarma, hile yapma, yan çizme
 • murız kerdene > surat asma

N

 • name veciyaene > adı çıkmak
 • namê nêvedardene, namê zon ver nêardene > adını ağzına almamak
 • naz kerdene > naz yapma, naza çekme
 • nazli biyaene > nazlı olma
 • nazliyen kerdene > nazlılık yapma
 • nê mecal dano nê ecel yeno > ne güç veriyor ne ecel geliyor

O

 • omıdê xo bırnaene > umudunu kesmek
 • omıd kerdene > umut etmek

P

 • parçe purçık biyaene > paramparça olma
 • pasqule eştene > (insanın) tekme atma
 • pê goşi eştene > kulak ardı etme, boşlama, önemsememe
 • peru pia > hep beraber
 • peya şiyaene > yayan gitme
 • pileni kerdene > bağışlama, büyüklük yapma, büyüklük taslama
 • pil u qıç > büyük-küçük
 • por ra hatam nenıg > tepeden tırnağa
 • por sıpi kerdene > yaşını alma, yaşlanma
 • posaman biyaene > pişman olma, yapmaktan cayma

Q

 • qafıka kundıren > kabak kafalı
 • qafıka huske > kalın kafa
 • qafıkê çinaen > kafası olmama
 • qafıkê dês ro daen > kafayı duvara vurma
 • qafıkê guriyaene > kafası çalışmak
 • qafıkê sanaene > kafa (baş) sallama
 • qafıkê şiya > kafa gitmiş, kafa gidik
 • qederu şia > kara baht, kara kader
 • qe qal nêkerden > hiç söz açmama
 • qerar cı-daene > karar verme
 • qesewo kılmek ra > sözün kısası, kısaca
 • qesê xo de vındaene > sözünde durma, sözünü tutma
 • qesê xo ju kerdene > söz birliği etmek
 • qesu gıran > ağır söz
 • qesu xırabın ye wayiriyo > kötü söz sahibinindir
 • qeyretê kerden > çaba harcama
 • qılerê desti > elin kiri
 • qısawetê kerdene > endişe etmek

R

 • ramaniya Heqi > Hakk’ın takdiri
 • rawo olaği > yollar beller, geçilen yollar
 • raver şiyaene > ileri gitme, dozunu kaçırma
 • ravısnaene > ödünü koparma (Çıra heni qirena, tu pızez vısna ra. / Neden öyle bağırıyorsun, yavrucağın ödünü kopardın.)
 • reçe ra şiyaene > izinden gitme
 • riê xo tırs kerdene > yüzünü ekşitme
 • rio şia > kara yüz
 • rio şiayen > kara yüzlülük
 • ri ra watene > yüzüne söyleme
 • roca jüyene de > günün birinde
 • roca şiaye > kara gün
 • rocê be roce > gün be gün, günden güne

S

 • sa u sur ra qesey kerdene > anlamadan konuşma, boş konuşma, abuk sabuk konuşma
 • serevde kerdene > burnundan getirme, başına kakma
 • ser ra hatam bıne > baştan aşağı
 • serxur > onmayasıca
 • ses perıkên > her telde oynama, uyanık olma, anasının gözü olma
 • sıpi bê sia weçinaene > akla karayı seçme
 • sıtê xo helal kerdene > sütünü helal etme
 • sodır kerdene > sabah etme
 • sond verdene (vendene) > yemin etme
 • sukır bo > şükür olsun
 • sukır kerdene > şükür etme, şükretme

Ş

 • şia u sote > kapkara, simsiyah
 • şiayen gıredaene > karalar bağlama

T

 • talasê xo nêbiyen, talasê xo nêkerden > umurunda olmama, aldırış etmeme
 • teber ra mendene > açıkta kalmak, yersiz yurtsuz olmak
 • teqaut biyaene > yaşlanma, çağı geçme
 • thalê xo çine biyaene > şansı olmama
 • thincık eştene > (eşeğin, atın) tekme atması
 • thiz qıne de nêvındaene > laf taşıma, dedikodu yapma, güçten düşme
 • thut kerdene > gaza getirme
 • tıng u tari > zifiri karanlık
 • tiki cıra war biyene > etlerinin parça parça dökülmesi
 • to be Heq kena > Allah aşkına, Allah’ını seversen
 • tu i mı ra pers ke > sen onu bana sor

U

 • u bê xo zaneno (a bê xo zanena) > kendi bilir
 • ucağ (ocağ) saynaene > ocağını söndürme
 • ustına asmeni > göğün direği

V

 • vacime ke > diyelim ki
 • veng bırnaene > sesini kesmek
 • veng u vac > ne var ne yok
 • verê her > pis boğaz
 • verê eştene > oburluk etme
 • vergu vesan > aç kurt
 • ver veciyaene > karşı çıkma, diklenme, karşı durma
 • vesaniye ra qırbiyaene > açlıktan (acından) ölme
 • vesan tesan > aç susuz
 • vıre vıre kerdene > boş konuşma, gevezelik etme
 • vırtise xo amaene > kusası gelme
 • vir amaene > aklına gelmek, hatırına gelmek

W

 • waxtê axire > ahiret zamanı
 • waxht guretene > zaman almak
 • wele bê to ro bo > toprak başına
 • wertê gul u nur de biyene > (gül ve) nur içinde olma
 • wes u war > sağ salim
 • wılç wılç verdene > şaplata şaplata yeme

X

 • xawliye eştene > havlu atma
 • xatır zanıtene > hatır bilme
 • xebera şiaye > kara haber
 • xımalê tu > büyüklenme öyle
 • xêle waxto > uzun zamandır, çok zamandır
 • xêle waxt ra nato > uzun zamandan beridir, çok zamandan beridir
 • zerarê xo çine biyene > zararı olmama
 • xêrê Heqi > Hakk’ın hayrı
 • xeğ de xeğ biyen > deliyle deli olma
 • xeğu zelal > düpe düz deli
 • xo de nêbiyaene > kendinde olmama
 • xo vind kerdene > kendini kaybetme
 • xo vira ardene > aklına getirmek
 • xu sas kerdene > kendini şaşırma
 • xu vir ardene > aklına getirme, yad etme

Y

 • yaxe guretene > yakasını tutma
 • yaxe pıloşiyaene > yakasına yapışma
 • ya xêru ya şerro > ya hayır ya şer

Z

 • zaravu kerdene > dalga geçmek alaya alma, kafa bulma (biriyle), lak lak etme (Peru şi kar u gure xu, tu ita nişta ro zaravo kena. / Herkes işine gücüne gitti, sen burada oturmuş lak lak ediyorsun.)
 • zav u zeç > çoluk çocuk (Tu biya xonde qatırê, unca sona zav u zeç de kay kena. / Katır kadar oldun, hala gidip çoluk çocuklarda oynuyorsunç)
 • ze kutiki lawaene > köpek gibi havlama (U mormek çı je/ze kutıku laweno, gos u kherıkê ma berdi. / O adam ne köpek gibi havlıyor, kulaklarımızı götürdü.)
 • zengene xo çevt pıro gınaene > kazması yamuk vurulmuş olma, şansı yaver gitmeme
 • zerre mırd biyene > karnı tok olma
 • zerre pır kerdene > hamile bırakma
 • zerre poynaene > yürek çürütme
 • zerre xo ra > canı gönülden, yürekten
 • zon gule kewtene > dilini yutma
 • zür eşteni > yalan atma
 • zür kerden > yalan söyleme
 • züru zelal > düpe düz yalan, apaçık yalan