Tercan Tuzlaçayı Alevileri -19: PELEGÖZ (GÜZBULAK) KÖYÜ

Kadim adıyla “Pelegöz”, yeni adıyla “Güzbulak”, Tercan’ın ilk üç köyü arasında yer alageldi. Vakti zamanında hane sayısı 300’ü, nüfusu 1000 kişiyi aşabildi. 2010 yılında hane sayısı 30’a kadar düşen Pelegöz; ne zaman, kim tarafından ve nasıl kuruldu? 1700’lü yılların ortalarından beri köyün ekseriyetini oluşturagelen Lolan aşiretinden, hangi sülaleler boy verdi? Köyün sayılı “Ocaklı Aileler”i nerelerden geldi ve hangi ocağa bağlıydılar. 1980’lerden sonra, köy hızla boşaldığına göre, Pelegözlüler en çok hangi kentlere dağıldılar? 2000’li yılların ortalarında başlayan “mevsimlik dönüş”ler, yeni ve kalıcı bir canlanma yaratabilecek mi? Bütün bu soruların cevapları, onlarca tanığın anlatımıyla bu bölümde.

Bu bölüm daha önce, Ocak 2011 içinde Yol Tv’de yayımlandı.

………………………………………………………………………….
İletişim: huseyin.simşek@gmx.at