Avusturya Alevileri – 1: Genel Bilgi

“Avusturya Alevileri” adlı bu 10 bölümlük belgesel serisi Nisan 2008’den itibaren, künyede yer verilen Alevi kurumların sponsorluğunda, dönemin Yol Tv Avusturya Temsilcisi Hüseyin A. Şimşek tarafından planlanıp, bir kameramanlar ekibiyle birlikte hazırlandı.

Belgeselin ilk bölümü, Nisan 2008’de ekrana geldi; öncelikle, ülkedeki MüslümanTürkiye kökenli nüfusla ilgili temel bilgiler verildi ve Alevilere dair genel bir tanıtım yapıldı. Sonraki bölümlerde Wels, Viyana, Berndorf, Vorarlberg, St. Pölten, Tirol, Linz Alevi kültür merkezlerinden oluşan federasyonun üye dernekleri, AABF Cenaze Fonu ve son olarak da üst kurum AABF anlatılıp tanıtıldı.

Çalışmanın son bölümü (10. Bölüm), Ekim 2009’da gösterildi. Belgeselin her bir bölümü, ortalama 50-60 dakika uzunluğunda. Program, (ilgili proje ve anlaşma gereği) o süreçte AABF çatısı altında olmayan Alevi derneklerini kapsamamıştı. Ancak bu sınırlamaya rağmen, bütün bir ülke baz alınarak, belli bir planlamayla ve sistematik olarak yapılan böyle bir çalışma, Avrupa’da ilk kez Avusturya’da gerçekleştirilmiş oldu.

Avusturya Alevileriyle ilgili, hayatın her alanına dair sayısız bilgi, bulgu, veri ve ön istatistik elde edildi; hem yazılı, hem de görsel olarak arşivlendi. Avusturya Alevileri, tek bir fotografın kareleri olarak, Yol Tv üzerinden dünyanın dört bir yanındaki Alevilerin, Alevi dostlarının ve demokratik kamuoyunun huzuruna çıkarıldı, bilgisine sunuldu. Ülkedeki bütün dernekleri kapsamayışı başta olmak üzere birçok eksiği, belki kimi yanlışları sıralanabilir. Ama o günlerin (2008-2009) koşulları, eldeki olanaklar gözönününde bulundurulduğunda, emek ve destek veren tüm kurumların, kişilerin kıvançla anacakları bir çalışmadır.

Belgesel başarıyla tamamlanıp ekranlara veda ettiğinde, hemen akabinde bu çalışmanın kitap olarak da yayımlanması gündeme geldi. Program için iki yıl boyunca sürdürülen çalışmalardan elde edilen bilgiler, bulgular ve kayıtlar, on saatlik bir belgesele sığdırılamayacak kadar fazla veya geniş çaplıydı. En uygun farklı değerlendirme tercihi, programda yer almayan bütün Alevi kurumlarını da katarak arşiv işlevi görecek bir kitap hazırlamaktı.

Nitekim “Avusturya Avusturya” adıyla 463 sayfalık bir kitap hazırlandı, 2016 yılında Belge Yayınları tarafından basıldı. Kitapta, “AABF ve üye dernekleri ile bağlı organları” sınırlaması yok. Deyim abartılı bulunabilir ama, Avusturya Alevilerine dair her türlü bilginin yer aldığı bir kitap oldu bu. Kitap, sadece Avusturya Alevileri için değil, Avusturya’nın tamamı için önemli bir arşiv, bir kaynak eser niteliğinde. İlk kez verilen çokça bilgi, bulgu ve veri içeriyor.

…………………………………….
huseyin.simsek@gmx.at
www.huseyin-simsek.com