Tercan-Tuzlaçayı Alevileri – 26: DEMİRKAPI ve DARAREJ

Demirkapı
Demirkapı, Gülbaba ve Gülşenbaba dağlarını doğusuna alıyor. Şimdi muhtarlık olan Diyap Komu’na bağlı. Demirkapı’da okul var, ama kom birkaç evden ibaret kalmış durumda. Boş evlerin önemli bir kısmı yıkılmış. Köyün yolları, ev araları otlarla kaplı. Elaldı’nın ekseriyetini oluşturan Emiroğulları ile yakın akraba olur Demirkapılılar. Buranın kuruluşu Elaldı’dan daha eski tarihlere dayanır. Demirkapı, bir zamanlar 20 haneden oluşuyordu. Yıldırım, Çakmak, Demirkapı soyadını taşıyan aileler otururdu. Bizim uğradığımız 2009 yazında ise, komda sadece bir hane vardı.

Dararej
Dararej köyü, Pelegöz-Tercan yolunun kuzeyinde kalır. Köyün kuytusuna kurulduğu tepelerin ardında, Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı köyler yer alır. Yani, Dararej de sınırda bir köy. Köyün komşu olduğu, Tercan’a bağlı yerleşim yerileri ise şunlar: Doğuda Rosto Komu ve Kamber Komu, güneydoğuda İbrahim Komu, güneyde Bıyıkveren ve Demirkapı, batıda ise Almik. Dararej’de, iki-üç hane kalmış. 1978 yılında, 12 öğrenciyle öğretime açılan Dararej Köyü İlkokulu yıllardan beridir kapalı.


huseyin.simsek@gmx.at