Tercan Tuzlaçayı Alevileri–21: FINDIKLI (KURSAN) KÖYÜ

Yeni adıyla Fındıklı, eski adıyla Kursan, ormansız diyarın orman köyü sayılır. Üstelik, ormanlık alanlarının bir kısmı da fındık ağaçlarından oluşuyor. Kuzey ve kuzeydoğusunda Pelegöz ve bağlı komları, kuzeybatısında Elaldı, güneybatısında bağlı mezresi Çınglavun, güneyinde ikinci mezresi Yavanenci, güneydoğusunda Küllüce yer alır. Arazileri, Kuzuören ve Parsinik’ten ise Tuzlaçayı ile ayrılır. Köyün mezarları, ‘SİT Alanı’. Ezici çoğunluğu Karsan aşiretine mensup köyün sakinleri, tahminen 1730-40 yılları arasında, Dersim’in Nazmiye ilçesinden (Qalmem Deresi yöresinden) göç edip buraya yerleşmiş.

Bu bölüm, Ocak 2011’de Yol Tv’de yayınlandı.

huseyin.simsek@gmx.at