TÜRKÇE / DEUTSCH

Fotograflar: Yaşar AKDENİZ

Viyana'da soruldu: Kimdir Arap Alevileri?
DHD-Viyana, 23 Ekin 2016 Pazar günü “Kim bu Arap Alevileri” adlı sunum için gazeteci-yazar Hüseyin Şimşek’i konuk etti. İki bölümden oluşan etkinliğin bir saatlik ilk bölümünde, PowerPoint üzerinden Arap Alevileriyle ilgili genel bilgiler aktarıldı. Etkinliğin forum bölümünde, katılımcılardan hem sorular, hem konuyla ilgili fikirler alındı. Oldukça canlı bir tartışma ortamı yaşandı.

Viyana - Demokratik Haklar Derneği-Viyana (DHD-Viyana), 23 Ekin 2016 Pazar günü “Kim bu Arap Alevileri” adlı sunum için gazeteci-yazar Hüseyin Şimşek’i konuk etti. Etkinlik iki bölümden oluştu: Bir saatlik ilk bölümde, PowerPoint üzerinden Arap Alevileriyle ilgili genel bilgiler aktardı Şimşek. 15 dakikalık aradan sonra, etkinliğin forum bölümüne geçildi. Bu bölümde, katılımcılardan hem sorular, hem konuyla ilgili fikirler alındı. Oldukça canlı bir tartışma ortamı yaşandı.

Katılımcılar daha çok Anadolu Aleviliği ile Arap Aleviliğinin karşılaştırılması, dinlerin geçmişte ve günümüzde toplumların yaşamında oynadıkları rol, genelde solun özelde sosyalist ve komünistlerin dinlere yaklaşımı, inanç özgürlüğü, her bir dönemin egemen sınıflarının dinlere biçtiği roller ve yüklediği işlevler gibi konularla ilgili sorular yöneltip görüş belirttiler. 14:30’da başlayan etkinlik, saat 17:00 gibi tamamlandı.

Bu etkinlikle, Hüseyin Şimşek’in (Avusturya’daki Arap Alevileri’nin de bir başlık olarak yer aldığı) yeni araştırma kitabı “Avrupa’da Alevi Hareketi ve Özgün Bir Halka: Avusturya Alevileri”, ilk kez Viyana’da okura sunulmuş oldu.

..................................
24 Ekim 2016


© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at