TÜRKÇE / DEUTSCH
Vatê Zazaki/Kırmancki - Tırki (Cc)
 • ca (nêr = n) yer.
 • ca ardene 1- yerine getirmek; 2- meydana getirmek; 3- icra etmek.
 • ca biyaene 1- bir yere sığmak, yerleşebilmek; 2- geniş aileden ayrılıp yeni yuva kurmak.
 • ca daene kapatmak.
 • ca diyaene 1- yer bulmak; 2- kapatılmak.
 • caê herhangi bir yer.
 • caê de herhangi bir yerde.
 • caê ra herhangi bir yerden.
 • cağe (maykek = m) 1- kaburga kemiği; 2- örgü işinde kullanılan mil.
 • cam (n) 1- cam; 2- pencere.
 • can (n) can.
 • cacım (n) yün halı.
 • camat (n) cemaat, toplum.
 • camat kerdene toplanmak.
 • camerd, cuamerd (n) adam, erkek.
 • camıs (n) camuş (erkek).
 • caru, coru hiç, hiçbir zaman, asla.
 • ca verdaene 1- birini ya da bir yeri bırakmak; 2- yer bırakmak, yer ayırmak.
 • cayıl (sıf.) cahil, bilgisiz.
 • cayıl biyaene cahil olmak; ~ mendene bilgisiz kalmak; ~verdene cahil bırakmak.
 • cayılen cahillik, cehalet.
 • cem (n) 1- günün dilimleri; cemê sodıri sabah vakti; cemê peroci öğle vakti; cemê sondi akşam vakti. 2- Alevilerde toplu ibadet töreni.
 • cem biyaene cem olmak; ~ gıredaene cem bağlamak; ~guretene cem tutmak.
 • cemed (n) buz.
 • cendeg (n) ölü bedeni, kadavra.
 • ceng (n) savaş.
 • cenderme (n) jandarma.
 • cetwel (n) cetvel.
 • cew (n) arpa.
 • ceza (n) ceza.
 • cênıke, cêniye (m) kadın.
 • cêr (sıf.) aşağı; ~ de aşağıda; ~ ro aşağıdan.
 • cêrakerdene ayırmak.
 • cêren aşağıdaki, aşağıda olan.
 • cêreniye (m) aşağı (alt) taraf.
 •  bir önek.
 • cıcık (n) 1- meme, meme ucu; 2- emzik, biberon.
 • cı daene vermek.
 • cı fiştene sokmak, bir şeyi bir yere koymak.
 • cığara (m) sigara.
 • cı kerdene koymak, doldurmak.
 • cı kewtene girmek.
 • cıl (n) yatak, örtü, yer bezi, palan.
 • cılık (n) küçük çul, çulcuk.
 • cılq pişmemiş yumurta, çürümüş ya da tarihi geçmiş yumurta.
 • cınaene sinkaf etmek, çiftleşmede erkeğin foksiyonu.
 • cıns (n) cins.
 • cınawur, cımawır (n) kurt.
 • cınıtene  enstrüman çalmak.
 • cınçolıke, çhançolıke (m) salıncak.
 • cınıke (m) huy; ~ guretene huylanmak, huy kapmak.
 • cınıkın (sıf.) huylu.
 • cı niştene binmek.
 • cı piyene, cı pitene gizlice takip etmek, gizli kontrol çekmek.
 • cı ra dıme sonra, bir şeyden ya da birinden sonra; o ra dıme daha sonra, ondan sonra.
 • cı reştene kavuşmak, yetmek.
 • cı sanıtene 1- tokadı ya da tekmeği çakmak; 2- yaslamak.
 • cı ser amaene 1- lafının üstüne gelmek; 2- birinin ya da bir şeyin üstüne gelmek.
 • cı ver kewtene birinin ya da bir şeyin önüne düşmek; ver kewtene 1- önüne çıkmak, önüne düşmek; 2- üşenmek.
 • cı verdene üstüne salmak
 • cıra bir şeye, bir şeyden; ~kerdene koparmak
 • cıra biyaene 1- bir yerden kopmak; 2- geniş aileden ayrılıp yeni yuva kurmak.
 • cıra fiştene ateş yakmak, ateşi uyandırmak. Örn. Sıma adır fişt ra cı? (Ateşi yaktınız mı?)
 • cıra kerdene koparmak, bir yerden koparmak.
 • cıqli, cığıl (n) gıdık. 
 • cıqli biyaene gıdıklanmak; ~ kerdene gıdıklamak.
 • cıra ona; ~ vace ona söyle; ~ bıce ondan al;  ~vece, onun içinden çıkar.
 • cıte (m) 1- tarla ekme aracı olarak çift, karasaban; 2- sayısal olarak bir çitf, çift.
 • ci (n) insan pisliği veya tersi, bok.
 • ciamerd, ciamord, camerd (n) genç erkek, yiğit.
 • cigere (m) 1- organ olarak ciğer; 2- sevgili, candan, canan.
 • cihet (n) yön, taraf, cihet.
 • ciran/e (n, m) komşu.
 • cokira, coka, cokır, cozır  onun için, bu yüzden.
 • cor yukarı; ~ de yukarıda; ra yukarıdan.
 • corên yukarıdaki, yukarda olan.
 • cori yukarıyı.
 • culuğ/e (n, m) hindi.
 • cunaene ağızda çiğnemek; benişt cunaene sakız çiğnemek; lokme cunaene lokma çiğnemek.
 • cüab (n) cevap.
 • cüab daene cevaplamak, cevap vermek; ~ guretenecevap almak.
 • cün (n) harman.
 • cün ramıtene harman sürmek; ~ berzkerdene harman kaldırmak.
© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at