TÜRKÇE / DEUTSCH
Vatê Zazaki/Kırmancki - Tırki (Bb)
 • babalığ (n) babalık, üvey baba.
 • bacanağ, bacenağ (n) bacanak.
 • baji, boji (n) altkol.
 • bado, badê şimdi değil, sonra. 
 • bakılo, bao “babam/babacık”, “kardeşim”, “dostum” anlamlarında erkek için bir hitap şekli.
 • bali, boli (m) mese palamudu. 
 • balişna (m) yastık.
 • baltıze, boltıze, baldıze (m) baldız.
 • ban, bon (n) ev, bina.
 • bar (n) 1- yük, ağırlık; 2- göç, taşınma.
 • bar kerdene 1- göç etmek, taşınmak; 2- yüklemek.
 • baqıl akıllı
 • bao (n) baba, babam
 • baxçe (n) bahçe
 • bausk, phozık esneme; ̴ amaene esnemek
 • bavo, bavem çok sevilen yakın erkek akraba, babalar ve oğullar için bir hitap şekli.
 • bazar (n) 1- çarşı, Pazar; 2- Pazar günü. 
 • be ile.
 • beaqıl akılsız.
 • bebext bahtsız.
 • bebın dipsiz.
 • bedro, bıros (n) kova.
 • beg bey.
 • belekın (sıf.) alacalı, çizgili.
 • belekiye (m) doğanın kar benekli hali.
 • belengaz sürünür durumda olmak.
 • belıke (m) boğaz, gırtlak.
 • beli (sıf.) belli, açık şeçik.
 • beli biyaene belli olmak, ayan beyan olmak; ~ kerdene belli etmek, işaretlemek.
 • belkiabelko (sıf.) belki.
 • beq/e (n-m) kurbağa.
 • berbaene ağlamak
 • berbi gelin ve damatadayının yakın akrabası kadın
 • berbiş (n) ağlayış.
 • berbiş fiştaene ağlatmak.
 • berbonık (sıf.) ağlak.
 • berdene götürmek.
 • bereket (n) 1- bereket, zenginlik, refah; 2- çok şükür.
 • berjin (n) baş konulan yastık, yastığın yataktaki işlevsel hali.
 • bereqiyayis (n) parıltı, parlama.
 • bereqiyaene parlamak, parıldamak.
 • berx/e (n, m)  ilk gözağrısı, ilk çocuk.
 • berz (sıf.) yüksek; ~ biyaene kaldırılmak; ~ kerdene kaldırmak, yükseltmek.
 • bese kerdene yapabilmek, elinden gelmek.
 • beso (sıf.) yeter.
 • betırperarey (sıf.) dört gün öncesi.
 • betırperar (sıf.) evelsi (iki önceki) yıl.
 • bext (n) baht.
 • bezne, bejne (m) boy pos, şekil şemal.
 •  -suz, -sız, -süz anlamı katan önek. Tı bê çutır mı sona dewe?(Bensiz nasıl köye gidersin.)
 • bêbextiye (m) hainlik, hayırsızlık, sinsilik.
 • bêcıke (m) parmak. Bêcıka pile başparmak, ~ musnaene işaret parmağı, ~ wertêne orta parmak, ~ niştaney yüzük parmağı, ~ qıckeke küçük (serçe) parmak.
 • bêheq Allahsız, haksız.
 • bêkar (sıf.) işsiz; bêkar u bêgure işsiz güçsüz.
 • bêkes (sıf.) kimsesiz, garip.
 • bênamuşiye (m) namussuzluk.
 • bê pi u be maê (sıf.) yetim.
 • bêqısawete (sıf.) gamsız, kedersiz, sakin, huzurlu.
 • bêr (n) meni.
 • bêserm utanmaz, arlanmaz, yüzsüz.
 • bêvac sedasız.
 • bêveng (sıf.) sessiz; bêveng u bêvac sessiz sedasız.
 • bıjek/e (n) korut, keçi yavrusu.
 • bıko “oğul” anlamında sesleniş, hitap.
 • bılıbıl/e (n, m) bülbül.
 • bımbarek (sıf.) 1- kutsal; 2- şenlikli, mutlu olma hali.
 • bımbarek biyaene 1- kutsal olmak; 2- kutlu olmak; ~ kerdene 1- kutsamak, 2- kutlamak.
 • bın dip, alt; ̴ hermi koltukaltı
 • bınê hermi, bınê çeng  (n) koltukaltı.
 • bınê ra dipten, kökünden.
 • bıra (n) erkek kardeş.
 • bırak (n) eş aldatma anlamında “dost” tutulan kişi.
 • bıraken dost tutma.
 • bıraken kerdene dost tutmak, eşini aldatmak.
 • bıraten (m) kardeşlik.
 • bırr (n) orman.
 • bırriyaene 1- “bitmek”, “durmak” anlamında kesilmek; 2- “parçalara bölünmek” anlamında kesilmek.
 • bırrnaene kesmek, durdurmak, keserek bölmek ve parçalamak.
 • bızangi (m) kirpik.
 • bıze (m) keçi.
 • bızek/e (m) keçi yavrusu, korut.
 • bızereki (m) sacda kavrulmuş şerbetli buğday yemişi.
 • bilete (m) bilet.
 • bin öteki, başka, diğeri.
 • birro (sıf.) öbür gün (yarın değil).
 • biyaene 1- olmak; 2- doğmak, dünyaya gelmek; 3- mümkün olmak.
 • biyene olmak.
 • boe (m) koku.
 • boe kerdene koklamak; ~ vetene koku çıkarmak.
 • bom/e (n, m) aptal, geri zekalı.
 • bon (n) ev, dam.
 • bot, dot öte.
 • bover öte yaka.
 • boveren öte yakada olan.
 • buriye, buriy (m) kaş.
© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at