TÜRKÇE / DEUTSCH
Vatê Zazaki/Kırmancki - Tırki (Aa)

   Aa

 • a (m) o, dişil 3. tekil şahıs.
 • abiyaene açılmak.
 • abqat/e (n, m) avukat.
 • açêraene geri dönmek, geri gelmek.
 • adaene açmak.
 • adır(n) ateş.
 • ae (m) onu, dişil 3. tekil şahıs.
 • ağılê(m) ağıl, üstü açık hayvan barınağı.
 • ağwe, awe (m) su.
 • ağwe daene su vermek, sulamak.
 • Ağwi (n) ağu, zehir.
 • akerde (sıf.) açık.
 • akerdene açmak.
 • Almanki (n) Almanca.
 • amaene gelmek.
 • amên (n) maya; ~ guretene maya tutmak; ~ kerdene mayalamak.
 • amıke (m) hala, babanın kızkardeşi ve ablası.
 • amnon, amnan (n) yaz mevsimi.
 • Amnonia Peyêne(m) Ağustos ayı.
 • Amnonia Verêne(m) Haziran ayı.
 • Amnonia Wertêne(m) Temmuz ayı.
 • anciyaene, onciyaene çekilmek, ağmak.
 • antene, ontene çekmek.
 • ap(n) amca.
 • aqıl (n) akıl.
 • aqıl cı daene akıl vermek; kerdene akıl etmek, akıl erdirmek; sare amaene aklı başına gelmek. 
 • aqıldar/e(n, m) akılveren, zeki kişi. 
 • aqıt (n) pekmez.
 • ar (n) terbiye, görgü, namus, utanma.
 • ardım, ordım (n) yardım, destek.
 • ardım kerdene yardımcı olmak.
 • ar kerdene utanmak.
 • ara (n) kahvaltı; ~ xo kerdene kahvaltı yapmak.
 • araq (n) ter.
 • araqdaene terlemek.
 • arabearebe, erebe(n) araba.
 • arden daene ısmarlamak, getirtmek.
 • ardene getirmek.
 • ardi (m) un. 
 • ardın unlu.
 • are ara.
 • are cı dayene mola vermek, ara vermek.
 • arê (n) değirmen.
 • arêbiyaene, arêdiyaene toplanmak.
 • arêdaene, arê kerdene derlemek, toplamak. 
 • arêkerdis derleme, toplama.
 • ares, aras (n) dinlenme
 • aresiyaene dinlenme
 • arre (m) hayvanların ahırlardaki yemliği; baga, mursuk, afur.
 • asaene görülmek, görünmek.
 • asan (n) ufuk. 
 • asın (n) demir. 
 • asme (m) 1- zaman birimi olarak “ay”; 2- dünyanın uydusu olarak “ay”.
 • asmên(n) gökyüzü. 
 • aspar/e(n, m) atlı.
 • astami (m) hamur kürekciği. 
 • astare(m) yıldız. 
 • aste, astık(n) kemik. 
 • astır(n) kilim. 
 • astor/e(n, m) at.
 • asıq (n) roman, elekçi, “çingene”.
 • aspıce(m) pire; aspıcın/e(n-m) pireli, pirelenmiş.
 • aspor(n) atlı; aspor biaêne atla yola çıkmak.
 • astami (m) madenî hamur kaşığı, tandır veya ocaklar için ateş küreği.
 • astare (n) yıldız.
 • astık (n) kemik.
 • astır (n) kıldan kilim.
 • astor (n) erkek at; astore(m) dişi at.
 • aşire(m) aşiret 
 • aşme, asme(m) 1. (uydu olarak) ay, 2. zaman birimi olarak ay. 
 • avarde, avorde, havorde aşağı, aşağıya doğru.
 • aver, raver ileri. 
 • aver (raver) şiyaene ileri gitmek. 
 • avoro, havoro yukarı. 
 • avrenc (n) çökelek tuluğu. 
 • awrês/e (n, m) tavşan.
 • awr hayvanlar için hamile olma hali; ~ mendene hamile kalmak; ~ biaene hamile olmak; verdene hamile bırakmak.
 • ax (m) ah, ağrı veya acı inlemesi; ontene ah çekmek, iç çekmek.
 • axe (m) hasret, özlem.
 • axıre, axırete(m) ahiret. 
 • axıri (m) nihayet, netice, son. 
 • axpin (n) 1- gübre yığını; 2- verimli tarla.
 • axure (m) ahır.
 • ax u zar(m) hasret, özlem. 
 • ax u zariye hasretlik.
 • ax u zar ontene hasret çekmek, özlem duymak.
 • ayb, ayv (n) ayıp. 
 • az, az u wuz (n) soy, ırk. 
 • azad/e (n, m) özgür, hür. 
 • azadiye (m) özgürlük. 
 • azber/e (n, m) soydaş. 
 • azdaene filizlenmek. 
 • azebe (m) henüz evlenmemiş yetişkin kız.
 • azebiye (m) genç kızlık dönemi.
 • aznawur/e (n, m) eşkiya kılıklı, iriyarı.  
 • aznen (m) yüzme.
 • azneber/e (n, m) yüzücü. 
 • aznen kerdene yüzmek.
 • ayne (n) ayna.
© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at