TÜRKÇE / DEUTSCH

Yüzünüz Karşı Duvar

’’Yüzünüz Karşı Duvar’’, Hüseyin Şimşek’in kitap olarak yedinci, şiir dosyası olarak ikinci eseri. Bir özelliği de Şimşek, Avusturya’dayken yayımlamıştır bu kitabı. Tohum Yayınları arasında çıkann bu şiir kitabında da daha çok sürgünlük ve kentlerle hesaplaşma, didişme var. İlk şiir kitabı olan ’’Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri’’nde içsürgünü işleyen Şimşek, artık dışsürgünle yüzyüzedir.

Hüseyin Şimşek, ’’Yüzünüz Karşı Duvar’’a ilk şiir kitabını kimi şiirlerini de almış. Bu şiirlerin esasına dokunmamakla birlikte, yeniden yazım yoluna da gitmiştir.

© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at