TÜRKÇE / DEUTSCH

Soldan sağa: Ona Chiara Breuss, Seher Çakır ve Hüseyin Şimşek.

Edebiyat; unutmaya, ırkçılığa ve klişelere karşı!
Viyana’da faaliyette olan “bil:kult“ 2015 sonbahar etkinlikler sezonunu “Edebiyat Unutmaya, Irkçılığa ve Klişelere Karşı“ adlı etkinlikler serisiyle açıyor. Etkinliklerde Katharina Janoska, Eva Maria Bachinger, Hüseyin Şimşek, Ona Chiara Breuss ve Seher Çakır gibi sanatçılar yer alacak. Yanı sıra, “bil:kult“ Başkanı Serdar Erdost ve “kent rehberi” kimliğiyle Gerald Lehner, çalışmalarda rol üstlenenler arasında.

Hallac Medien – Viyana’da faaliyette olan “bil:kult“ (Eğitim ve Kültür Enstitüsü / Bildungs- und Kulturinstitut) 2015 sonbahar etkinlikler sezonunu “Edebiyat Unutmaya, Irkçılığa ve Klişelere Karşı“ adlı etkinlikler serisiyle açıyor. İlk etkinlik, “Roman Toplulukların Edebiyattaki Görüntüsü” başlıklı bir “bilimsel karşılaştırma” (Ein wissenschaftliche Vergleich) çalışması. İkinci etkinlik bir kitap tanıtımı: “Kent Rehberleri Unutmaya Karşı” (Stadtführer gegen das Vergessen). Üçüncü ve Eylül 2015’in son etkinliği ise, “Avrupa Diller Günü İçin Müzikli Bir Okuma” (Musikalische Lesung zum Europäischen Tag der Sprachen). İlgili dernek tarafından yayımlanan yazılı bilgilendirmede, bütün bu etkinliklerde Katharina Janoska, Eva Maria Bachinger, Hüseyin Şimşek, Ona Chiara Breuss ve Seher Çakır gibi sanatçılar yer alacak. Yanı sıra, “bil:kult“ Başkanı Serdar Erdost ve “kent rehberi” kimliğiyle Gerald Lehner, çalışmalarda rol üstlenenler arasında.

15 Eylül, Salı, Saat, 19:00’da: Roman Toplulukların Edebiyattaki Görüntüsü

Çok eski zamanlardan beri, Roman halkı ve bireyini “haysiyetsiz” (“onursuz”) olarak gören klişeler birikti tarihte. Bu klişe anlayış, onlara hiçbir hak tanınmamasına kaynaklık etti. Yanı sıra, “hedefdeki grup” olarak bugüne kadar onları çok çeşitli imha fantazilerinin nesnesi yapılmasına yol açageldi. Edebiyat da yüzyıllar boyu buna hizmet etmekten geri durmadı; Romanlara karşı şiddeti, taczi, ayrımcı ve aşağılayıcı klişe anlayışları meşru gösteren bir alana çevrilebildi. İşte Katharina Janoska, “Roman Edebiyatı” ve “Romanlarla ilgili edebiyatı” baz alarak bu konuda bilimsel karşılaştırmalar yapan bir sima. Janoska yapacağı sunumla, edebiyattan örneklerle yüzyıllardır Roman halkıyla ilgili (onun üzerine) hangi veya ne tür felaket ve insanlık dışı anlayışlar geliştirildiği, bunların bugüne kadar nasıl taşınabildiğini gözler önüne serecek.

23 Eylül, Çarşamba, Saat 19:00'da: Kitap Tanıtımı: Kent Rehberleri “Unutma”ya Karşı

Viyana kentindeki “Nazi geçmiş”in mercek altına alındığı bir çalışma. Kentin bu geçmişi, bugüne kadar yeterince bilinir kılındı mı? Neredeki ve kimlerin üzerindeki, hangi izleri gözlerden ırak kaldı, saklı tutulabildi? Örneğin, 9. Viyana’da (Alsergrund) bir geziye çıkın. Karşınıza çıkacak meydanlardan biri de Julius-Tandler-Platz (Meydanı) olacaktır. Tandler, 20. Yüzyıl’ın başlarında yaşamış ünlü bir doktor ve bir “sosyal reformcu”.  Naziler’den çok önce, kentteki “engellilerin öldürülmesi”ni savunabilmiş kişidir aynı zamanda! Eva Maria Bachinger, Serdar Erdost ve Gerald Lehner ile birlikte Viyana’nın bu tür "kahverengi noktalar"ına ışık tutacak, görünür kılacaklardır.

25 Eylül, Cuma, Saat 19:00'da: Avrupa Diller Günü İçin Müzikli Okuma Akşamı (Almanca, Türkçe, Zazaca)

Müzikli okuma akşamında yazar Seher Çakır, “Ich bin das Festland“ (Ben Anakarayım) adlı kitabından öyküler okuyacak. İstanbul’da doğan Çakır, Viyana’da büyüdü ve burada yaşıyor. Öykülerinde, göç ve göçmenler ağırlıklı veya tek tema olarak değil, birer motif olarak yer alır. Yazar, öykülerindeki tiplemeler üzerinden Türk kültürünün bugüne kadar yaygınlaştırılagelen klişelerin dışındaki alanlarına uzanıyor. Bu çerçevede, bir kavgası olan kadın tipler de ağırlıkla yer alır öykülerinde.

Bugüne kadar 10 roman, inceleme ve şiir kitabı yayımlanan Hüseyin Şimşek, “Schreibend stirbt man am besten-En güzel yazarayak ölünür” başta olmak üzere, “Yüzünüz Karşı Duvar” ve “Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri” adlı şiir kitaplarında yer alan şiirlerden bir dinleti sunacak. Şimşek şiirlerini Almanca, Türkçe ve Zazaca seslendirecek. Müzisyen Ona Chiara Breuss, caz ve pop melodilerle Şimşek’e eşlik edecek. 

………………………………………………………….........

"bil:kult" Edebiyat Akşamları | Eylül 2015

1020 Wien, Wehlistraße 309

© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at