TÜRKÇE / DEUTSCH
Avrupa’da Alevi Hareketi ve Özgün Bir Halka: Avusturya Alevileri

Türkiyeli Aleviler ne zaman, nerelerden ve nasıl geldiler Avusturya’ya? Avusturya’da nerelere, nasıl ve ne olarak yerleştiler? Örgütsüz oldukları ilk 25 yıl nasıl yaşadılar? İlk derneklerini, ilk...[ devamı ]

Türkiye’den Avusturya’ya göçün 50 yılı bir kitapta!

Bu çalışmanın muradı, Avusturya’yı yeni vatandaşlarına, yeni vatandaşlarını da Avusturya’nın toplamına tanıtan ve anlatan bir işlev görmektir. Özellikle de “Yeni Avusturyalılar” olarak tanımlanan...[ devamı ]

Yüzünüz Karşı Duvar

’’Yüzünüz Karşı Duvar’’, Hüseyin Şimşek’in kitap olarak yedinci, şiir dosyası olarak ikinci eseri. Bir özelliği de Şimşek, Avusturya’dayken yayımlamıştır bu kitabı. Tohum Yayınları arasında çıkann bu...[ devamı ]

Bu Nasil İstanbul?

‘Bu Nasıl İstanbul’ adlı roman beş bölümden oluşan bir eser. Roman, gazeteci Serhat’ın sular altında kalacak olan Hasankeyf’i haber yapmak üzere İstanbul’dan yola çıkmasıyla başlar. Elazığ,...[ devamı ]

Ateşinsan

Ne zamandan beri neden yakılır insan? Hüseyin Şimşek’in, ‘’Ateşinsan’’ adlı araştrıma eserinde yanıtını aradığı temel soru bu. Evet: Ne zamandan beri neden yakılır insan? Şimşek, ateş ve insan...[ devamı ]

Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri

'Sömürge Kentlerin Aysız Geceleri', Hüseyin Şimşek'in kitap olarak dördüncü, şiir olarak ilk kitabı. Kitap, Şubat 1992 yılında Alan Yayınları arasında çıktı. 64 sayfalık bu eserde toplam 12 şiir yer...[ devamı ]

Kızılötesi Rengini İsteyen Kız

‘Kızılötesini İstiyorum’ romanının baş kişisi Nurdem, ortaokulu yeni bitirmiş bir genç kızdır. Ailesi fakirdir. Nurdem büyüdükçe, fakirlik daha çok sorun olmaya başlar. Ailesinin onu sonuna kadar...[ devamı ]

Eylül Şifresi

”Eylül Şifresi”, Hüseyin Şimşek’in kitap olarak üçüncü, roman olarak ikinci eseri. Bu romanda yazar, 12 Eylül döneminin öncesi, sırası ve sonrasını bir grup gencin yaşamıyla bir arada işler. 12 Eylül...[ devamı ]

Hapiste Doğanlar

"Hapiste Doğanlar'', Hüseyin Şimşek'in araştırmacı gazeteciliğinin ürünü bir kitap. 1988 yılında Belge Yayınları arasında çıkan bu kitapta, 12 Eylül cunta sürecinde gözaltına alındığında...[ devamı ]

Ayrımı Bol Bir Yol

’’Ayrımı Bol Bir Yol’’, Hüseyin Şimşek’in ilk romanı. Roman, 12 Eylül döneminin cezaevi gerçeğini işliyor. Olaylar 31 günlük bir açlık grevinin etrafında gelişiyor. Geriye dönüşlerle yılları, geniş...[ devamı ]

© huseyin-simsek.com | E-Mail: huseyin.simsek@gmx.at