Güneşi, Tuna kıyılarında beş karede batırmak

Ana Tuna nehrinin Viyana kentini güneydoğu yönünde terk etmesine ramak kalan bir mıntıkada, Tuna Adası ile ana Tuna arasında oluşmuş küçük bir adacıktan güneşin batışını izleyemeye buyrun.