Şimşek’ten 11. kitap: Avusturya Alevileri

Avusturya da, Alevileri de nüfus bakımından küçük ama hem Avusturya Alevileri’nde, hem de Avusturya devletinin Alevilerle ilgili icraatlarında birçok “ilk” ve “özgünlük” söz konusu. Bu “ilk”ler hesaba katıldığında, Avrupa Alevi Hareketi’nin gerçekten de özgün bir halkasıyla karşı karşıya olduğumuz açıkça görülür.

Askerî darbeler ve tanıklık romanları

Türkiye seçilmiş hükümetlerin askerî güçle engellenmesine ilk olarak 1960’da tanık oldu. Türkiye’deki darbeler çok boyutlu bir tanıklık edebiyatı üretmiştir. 12 Mart 1971’de bir darbe daha gerçekleşti. 12 Mart ve 12 Eylül adlarıyla anılan bir edebiyat hareketi yaratmış sayılırlar…